หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ สัมมนาฟรี!! มีใบประกาศจาก Microsoft หัวข้อ Reimagine Education การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดโดย มรภ.รำไพพรรณี ร่วมกับ Microsoft (ประเทศไทย)

สัมมนาฟรี!! มีใบประกาศจาก Microsoft หัวข้อ Reimagine Education การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดโดย มรภ.รำไพพรรณี ร่วมกับ Microsoft (ประเทศไทย)

สัมมนาฟรี!! มีใบประกาศจาก Microsoft หัวข้อ Reimagine Education การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดโดย มรภ.รำไพพรรณี ร่วมกับ Microsoft (ประเทศไทย)

784
0
สัมมนาฟรี!! มีใบประกาศจาก Microsoft หัวข้อ Reimagine Education การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดโดย มรภ.รำไพพรรณี ร่วมกับ Microsoft (ประเทศไทย)
สัมมนาฟรี!! มีใบประกาศจาก Microsoft หัวข้อ Reimagine Education การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดโดย มรภ.รำไพพรรณี ร่วมกับ Microsoft (ประเทศไทย)

สัมมนาฟรี!! มีใบประกาศจาก Microsoft หัวข้อ Reimagine Education การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดโดย มรภ.รำไพพรรณี ร่วมกับ Microsoft (ประเทศไทย)

เชิญชวน อาจารย์ คุณครู และบุคคลากรทางการศึกษา ทุกท่านครับ เหมาะสำหรับ คนที่ต้องการ Update เทคนิคการสอน เครื่องมือใหม่ ๆ จาก Microsoft และ รร.ที่ต้องการใช้งาน/อบรม Online ฟรี ๆ จาก Microsoft นะครับ

*****วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ปล. สัมมนาฟรี มีใบประกาศจาก Microsoft ด้วย รู้แล้วบอกต่อ ๆ กันด้วยนะครับ งานนี้ใช้ Microsoft Teams นะครับ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ Microsoft (ประเทศไทย)

สัมมนาฟรี!! มีใบประกาศจาก Microsoft หัวข้อ Reimagine Education การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดโดย มรภ.รำไพพรรณี ร่วมกับ Microsoft (ประเทศไทย)
สัมมนาฟรี!! มีใบประกาศจาก Microsoft หัวข้อ Reimagine Education การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดโดย มรภ.รำไพพรรณี ร่วมกับ Microsoft (ประเทศไทย)

ลงทะเบียนคลิกที่นี่เลยครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here