หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ TDGA เปิด 5 บทเรียนออนไลน์ใหม่ สำหรับบุคลากรภาครัฐ!!! เรียนฟรี ได้ใบประกาศนียบัตร

TDGA เปิด 5 บทเรียนออนไลน์ใหม่ สำหรับบุคลากรภาครัฐ!!! เรียนฟรี ได้ใบประกาศนียบัตร

TDGA เปิด 5 บทเรียนออนไลน์ใหม่ สำหรับบุคลากรภาครัฐ!!! เรียนฟรี ได้ใบประกาศนียบัตร

667
0
TDGA เปิด 5 บทเรียนออนไลน์ใหม่ สำหรับบุคลากรภาครัฐ!!! เรียนฟรี ได้ใบประกาศนียบัตร
TDGA เปิด 5 บทเรียนออนไลน์ใหม่ สำหรับบุคลากรภาครัฐ!!! เรียนฟรี ได้ใบประกาศนียบัตร

TDGA เปิด 5 บทเรียนออนไลน์ใหม่ สำหรับบุคลากรภาครัฐ!!! เรียนฟรี ได้ใบประกาศนียบัตร

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอแนะนำคอร์สอบรมออนไลน์ สำหรับบุคลากรภาครัฐ จากสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลหรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 กับบทเรียนออนไลน์ 5 บทเรียนออนไลน์ใหม่!! เรียนฟรี ได้ใบประกาศนียบัตรสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อ Upskill และ Reskill ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น

TDGA เปิด 5 บทเรียนออนไลน์ใหม่ สำหรับบุคลากรภาครัฐ!!! เรียนฟรี ได้ใบประกาศนียบัตร
TDGA เปิด 5 บทเรียนออนไลน์ใหม่ สำหรับบุคลากรภาครัฐ!!! เรียนฟรี ได้ใบประกาศนียบัตร

หมวด Digital Literacy

หัวข้อ การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

 เรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในการทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน

หมวด Digital Process and Service Design

หัวข้อ การออกแบบ UX / UI สุดปัง

เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล(Digital Product) ความสำคัญของการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน(UX) และส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน (UI) โดยเรียนรู้จากตัวอย่างของการออกแบบในปัจจุบัน ซึ่งการออกแบบจะต้องมีพื้นฐานของการจัดทำเส้นทางผู้ใช้บริการ (Customer journey) เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล(Digital Product) การเรียนรู้การออกแบบส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน (UI) จากตัวอย่างในปัจจุบัน การเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ CI (Corporate Identity) การออกแบบด้วย Visual Design และการเชื่อมต่อระหว่าง UX และ UI นอกจากนี้ยังเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

หัวข้อ การออกแบบบริการดิจิทัลภาครัฐ

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของกระบวนการออกแบบบริการ การนำเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบบริการมาใช้ในการดำเนินการ เช่น Service Blueprint เป็นต้น นอกจากนี้ยังทราบถึงระดับการให้ความสำคัญของ การออกแบบในองค์กร การออกแบบกับบริบทของงานบริการเพื่อผู้ใช้งาน ตลอดจนการสร้างแบบจำลองหรือสถานการณ์จำลอง

หัวข้อ การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล

เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบนวัตกรรมในปัจจุบัน รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และแนวทางในการนำDesign Thinking ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล นอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับการริเริ่มไอเดียเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์ดิจิทัล

หมวด Digital Leadership

หัวข้อ ภาวะผู้นำในยุคดิจทัล

เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นในยุคดิจิทัล สมรรถนะที่ผู้นำจำเป็นต้องมีเพื่อการนำองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภายในหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) พร้อมกรณีศึกษา และกรณีตัวอย่างของในประเทศและต่างประเทศ

คลิกเรียนออนไลนที่ https://tdga.dga.or.th/index.php/th/

ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้งาน https://bit.ly/3A9D7k8

บทความก่อนหน้านี้“คุณหญิงกัลยา” สั่งปูพรมสอน Coding ทุกพื้นที่ “โควิด-19 ไม่สามารถหยุดเรียน Coding ได้”
บทความถัดไปสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0 ความยาวไม่เกิน 5 นาที ส่งผลงาน 5 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564 ชิงโล่รางวัลจากรมว.ศธ เงินรางวัลและเกียรติบัตร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่