หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญสมัครเข้าอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

253
0
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ด้วย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ใน ๔ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๔ รุ่น ๆ ละ ๔๐๐ คน ตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  • รุ่นที่ ๑ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕’๖๕
  • รุ่นที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
  • รุ่นที่ ๓ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  • รุ่นที่ ๔ ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meeting โดยไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าเอกสารประกอบการอบรม

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประชาสัมพันธ์แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ ส่งครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการสอน ประวัติศาสตร์ไทย สถานศึกษาละไม่เกินจำนวน ๒ คน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการและกำหนดการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการ

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 6
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 7

การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค
ครั้งที่ ๑ (ภาคเหนือ) (09/05/2565)

ขอเชิญสมัครเข้าอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 8
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 9

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและติดตาม รายละเอียดต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไชของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ที่ www.orst.go.th หรือติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กองธรรมศาสตร์และการเมือง โทร. ๐ ๒๓๕๖ .๔๖๖-๗๐ ต่อ ๕๐๓๓, ๕๐๒o โทรสาร – ๒๓๕๖ ๑๔๖๖-๗๐ ต่อ ๕๐๐๑, ๕๐๐๓, ๕๐๑๕ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ripub@orst.go.th

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องมหัศจรรย์ วันวิสาบูชาโลกเนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
บทความถัดไปหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. และผอ.สพท. สังกัด สพฐ.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่