หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติศาสตร์โรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติศาสตร์โรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติศาสตร์โรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

744
0
แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติศาสตร์โรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติศาสตร์โรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติศาสตร์โรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติศาสตร์โรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ บทเรียน/เอกสารออนไลน์ เรื่อง ประวัติศาสตร์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล พระพุทธศักราช 2452
>>> ดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/10b_uaSIJyygEuTDIVs4T83JLgZ1HRTDy?usp=sharing

จุดประสงค์การทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. เพื่อให้ผู้ทำแบบทดสอบ มีความรู้ ความเข้าใจ ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไป ของโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
2. เพื่อประกาศเกียรติคุณของพระครูธรรมาวุธวิศิษฐ์สังฆปาโมกข์ (กิ่ม พุทฺธรกฺขิโต) พระราชสุตกวี (สิงห์ จนฺทาโภ) และพระแก้วโกรพ หรืออำมาตย์เอก พระยาอิศราธิชัย (หมี ณ ถลาง) ผู้อุปถัมภ์และก่อตั้งโรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่
3. เพื่อให้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ ในสถาบันการศึกษาเคียงคู่กับจังหวัดกระบี่สืบไป
4. เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย รหัสวิชา ส30105 บูรณาการกับประวัติศาสตร์โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

คำชี้แจง : ให้ผู้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ประวัติศาสตร์โรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่” โปรดอ่านรายละเอียดก่อนทำแบบทดสอบ ดังนี้

1. กรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ โดยใช้จีเมล (Gmail)
2. ทำแบบทดสอบให้ครบทั้ง 40 ข้อ แล้วคลิกปุ่มส่ง
3. ท่านสามารถดูคะแนนได้ทันทีหลังการสอบ เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ตอบถูก 32 ข้อ ขึ้นไป) รับเกียรติบัตรทางอีเมล
4. เปิดระบบ 09.00 น. ของทุกวัน (เกียรติบัตรวันละ 100 ใบ)

หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติศาสตร์โรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
แบบทดสอบ เรื่อง ประวัติศาสตร์โรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทันที โดยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้กิจกรรมตอบคำถาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มลูกเสือโรงเรียนวัดนาค
บทความถัดไปปลัด ศธ. เสียดายครูเมินฉีดวัคซีนโควิด ทำเสียสิทธิรอบแรก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่