หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยสถาบันการศึกษาทางไกล กศน.

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยสถาบันการศึกษาทางไกล กศน.

1427
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยสถาบันการศึกษาทางไกล กศน.
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยสถาบันการศึกษาทางไกล กศน.

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยสถาบันการศึกษาทางไกล กศน.

คำชี้แจง
1.ต้องผ่านเกณฑ์ 75% เพื่อรับใบเกียรติบัตรทาง E-mail
2.ต้องใช้ E-mail นามสกุล Gmail,Gsuite หรือ E-mail จาก Google ลงทะเบียนเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับเกียรติบัตร
3.แบบทดสอบจำกัดผู้เข้าใช้ ถ้าไม่ได้รับเกียรติบัตรให้ทำใหม่วันถัดไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยสถาบันการศึกษาทางไกล กศน.
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยสถาบันการศึกษาทางไกล กศน.

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ที่มาศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล
สำนักงาน กศน.สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 12- 18 ปี เข้าร่วม โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เยาวชนนำรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม Youth Voice – Use your voice for Sustainable Environment” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท
บทความถัดไปคุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สอนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 56 แห่ง 57 หลักสูตร
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here