หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น (Basic of Physics) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น (Basic of Physics) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

948
0
แบบทดสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น (Basic of Physics) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
แบบทดสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น (Basic of Physics) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น (Basic of Physics) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คำชี้แจง
แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มีทั้งหมด ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบทดสอบให้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ จึงจะได้เกียรติบัตรทางอีเมล (E-mail) ที่ระบุไว้
๒. ไม่จำกัดสิทธิ์การทำแบบทดสอบ
๓. สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น (Basic of Physics) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
แบบทดสอบออนไลน์ วิชาฟิสิกส์เบื้องต้น (Basic of Physics) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอขอบคุณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขาววิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดาวน์โหลดเกียรติบัตรวันถัดไป โดยโรงเรียนโยธินบูรณะ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here