หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์...

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

1964
0
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

คำชี้แจง

แบบทดสอบฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการเรียนออนไลน์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Google Classroom และ Google App เบื้องต้น ผู้ที่ทำแบบทดสอบที่ทำคะแนนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร ระบบจะทำการส่งเกียรติบัตรให้ทางอีเมลที่ได้กรอกข้อมูลไว้

จัดทำโดย :: โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดแต่งเพลงแปรงฟัน ประกอบท่าเต้น ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ปีที่ 4 วันนี้ – 9 เมษายน 2564
บทความถัดไปคู่มือแนะนำการสมัครสอบท้องถิ่น 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here