หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคคิดเลขเร็ว ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ชัยนาท

อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคคิดเลขเร็ว ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ชัยนาท

อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคคิดเลขเร็ว ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ชัยนาท

778
0
อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคคิดเลขเร็ว ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคคิดเลขเร็ว ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ชัยนาท

อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคคิดเลขเร็ว ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ชัยนาท

โครงการการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่แจ้งไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิดและมีเทคนิคการคิดเลขได้อย่างรวดเร็ว และคิดได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนในวิชาคณิตศาสตร์
3. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง

ผู้สอน : ครูจิราวัช คมสัน ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านหน้าเพจ Facebook โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว) 

หน้าเว็บไซต์โครงการ คลิกที่นี่ ไม่ได้รับใบประกาศเนื่องจากอีเมล์ผิด คลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคคิดเลขเร็ว ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
อบรมออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคคิดเลขเร็ว ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ชัยนาท

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ เรื่อง ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ ผ่านเกณฑ์ 80% โดยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
บทความถัดไปศธ. ยืนยัน ครูคือกลุ่มเป้าหมายอันดับต้น ที่จะได้รับวัคซีนโควิด-19 ย้ำหากเปิดเทอม 14 มิถุนายน 2564 รร.ต้องขออนุญาต คกก.โรคติดต่อจังหวัด
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here