กิจกรรมน่าสนใจ

สพฐ.ประกวดคลิปวิดีโอ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอดเทคนิคประถม สู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ” กําหนดส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สพฐ.ประกวดคลิปวิดีโอ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอดเทคนิคประถม สู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ” กําหนดส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด โดยการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) เป็นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาแล้วส่งผลดีต่อผู้เรียน เนื่องจากผู้สอนสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้โดยตรง นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขตประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดให้ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมประกวดในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอด เทคนิคประถม สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อความเป็นเลิศ” สามารถส่งได้ ทุกสาขาวิชาและไม่จํากัดจํานวนคลิป โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เวลาของคลิปวิดีโอไม่เกิน ๑๕ นาที

๒. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยตนเอง และไม่เคยเผยแพร่ ลงสื่อใด ๆ ไม่เคยได้รับรางวัลและไม่เป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ของบุคคลอื่น

๓. มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเป็น Link ของ Youtube ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E – mail : award.hcem@gmail.com พร้อมแผ่น CD ไปยังศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ กําหนดส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดทุกโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตร สําหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเกียรติบัตรและออกอากาศในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และช่องทางอื่น ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ประกวดคลิปวิดีโอ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอดเทคนิคประถม สู่การพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ" กําหนดส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
สพฐ.ประกวดคลิปวิดีโอ การจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ (Online) หัวข้อ “สุดยอด เทคนิคประถม สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อความเป็นเลิศ” กําหนดส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอบคุณที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูอาชีพดอทคอม

บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button