หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ สมัครด่วน!! พว.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร”เตรียมความพร้อมประเมิน O-NET และ PISA สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21″

สมัครด่วน!! พว.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร”เตรียมความพร้อมประเมิน O-NET และ PISA สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21″

สมัครด่วน!! พว.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร"เตรียมความพร้อมประเมิน O-NET และ PISA สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21"

1449
0
สมัครด่วน!! พว.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร
สมัครด่วน!! พว.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร"เตรียมความพร้อมประเมิน O-NET และ PISA สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21"

สมัครด่วน!! พว.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร”เตรียมความพร้อมประเมิน O-NET และ PISA สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21″ บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมคอร์สอบรมออนไลน์ฟรี เตรียมความพร้อมประเมิน O-NET และ PISA จาก สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. รายะเอียด วัน เวลา และการสมัครที่แบนเนอร์ด้านล่างเลยครับ

สมัครด่วน!! พว.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร"เตรียมความพร้อมประเมิน O-NET และ PISA สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21"
สมัครด่วน!! พว.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร”เตรียมความพร้อมประเมิน O-NET และ PISA สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21″

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตร ” เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน O-NET และ PISA คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน สู่ความเป็นเลิศ และความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่21 ” สำหรับบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถสมัครได้ฟรี อบรมผ่านโปรแกรม Zoom รับวุฒิบัตรฟรีหลังการอบรม

– ทุกท่านสามารถเข้าร่วมอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร
– วุฒิบัตรจะส่งไปที่โรงเรียนของท่านหลังการอบรมฯ
– ลงทะเบียนง่ายๆ เพียงแค่สแกน

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.iadth.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here