หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ “ประเด็นท้าทาย แนวทาง PA จากผู้เรียน สู่เขตพื้นที่การศึกษาบนแนวทางดิจิทัล” วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา09.00-12.00...

เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ “ประเด็นท้าทาย แนวทาง PA จากผู้เรียน สู่เขตพื้นที่การศึกษาบนแนวทางดิจิทัล” วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา09.00-12.00 น.

436
0
เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ
เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ "ประเด็นท้าทาย แนวทาง PA จากผู้เรียน สู่เขตพื้นที่การศึกษาบนแนวทางดิจิทัล" วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา09.00-12.00 น.

เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ “ประเด็นท้าทาย แนวทาง PA จากผู้เรียน สู่เขตพื้นที่การศึกษาบนแนวทางดิจิทัล” วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา09.00-12.00 น.

น่ารู้ !! วิทยฐานะเชี่ยวชาญแบบครบวงจร เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ “ประเด็นท้าทาย แนวทาง PA จากผู้เรียน สู่เขตพื้นที่การศึกษาบนแนวทางดิจิทัล” ปัญหาและความต้องการจากครูผู้สอน , ผู้อำนวยการ และศึกษานิเทศก์ ประเด็น ความท้าท้าย PA สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวทางดิจิทัล วิทยฐานะ “เชี่ยวชาญ” แบบครบวงจร

เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ "ประเด็นท้าทาย แนวทาง PA จากผู้เรียน สู่เขตพื้นที่การศึกษาบนแนวทางดิจิทัล"
เสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ “ประเด็นท้าทาย แนวทาง PA จากผู้เรียน สู่เขตพื้นที่การศึกษาบนแนวทางดิจิทัล”

เพื่อผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา : สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ข้าราชการครู
มุมมองจาก ผู้มีประสบการณ์ตรง
ที่นี่มีคำตอบ ชัด ครบ จบจริงที่นี่
พลาดไม่ได้ : ช่วงท้ายมีการตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับประเด็นท้าท้าย PA ที่เจาะลึกชัดเจนทุกประเด็น โดยท่านวิทยากร

ดร.สุชาติ เอกปัชชา
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 3 วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

นางสาวรัชนี โสพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ดร.วัชระ จันทรัตน์
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นายแสงจันทร์ ศรีเสน
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวอุบล สุทธนะ
อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และผู้จัดการโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา​ พัฒนาระบบการจัดทำแผนแม่บทด้าน MIS ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​

อ.ชลชาสน์ ศักดาลักษณ์ (ผู้ดำเนินรายการ)
ผู้เชี่ยวชาญ การจัดการเรียนรู้

รับข่าวสารแบบ Realtime ที่
Line Openchat กลุ่มวิทยฐานะ “Teacher Transformation​”:
https://bit.ly/2XOvxfK Facebook : Narhu

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบความรู้วิชาพื้นฐานงานประดิษฐ์ ผ่านเกณฑ์ 70 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
บทความถัดไปสพฐ.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 1)
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่