หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒ ตลาดที่ ๑ “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” วิทยากรโดย ว.วชิรเมธี วันที่ 3...

ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒ ตลาดที่ ๑ “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” วิทยากรโดย ว.วชิรเมธี วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒ ตลาดที่ ๑ “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” วิทยากรโดย ว.วชิรเมธี วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

2631
0
ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒ ตลาดที่ ๑ “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” วิทยากรโดย ว.วชิรเมธี วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒ ตลาดที่ ๑ “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” วิทยากรโดย ว.วชิรเมธี วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒ ตลาดที่ ๑ “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” วิทยากรโดย ว.วชิรเมธี วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

คุณธรรมสร้างสุข สำหรับ ครู สู่ ผู้เรียน ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒ตลาดที่ ๑ รับจำกัด ๔๐,๐๐๐ ที่นั่ง เพราะโรงภาพยนตร์จำกัดลงทะเบียนได้ที่ http://moemarket.moe.go.th/

จันทรเกษมภาพยนตร์ภูมิใจเสนอ “คุณธรรมสร้างสุข สำหรับครูสู่ผู้เรียน” วิทยากรโดย ว.วชิรเมธี พระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน นักบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ อำนวยการสร้างโดย กระทรวงศึกษาธิการกำกับการแสดงโดย ดร.วีระ แข็งกสิการ บริหารโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการถ่ายภาพ กำกับภาพ ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากำกับบท กำกับศิลป์ ศูนย์สารนิเทศกระทรวงศึกษาธิการประเมินการตลาด สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ฉายที่ โรงภาพยนตร์วังจันทรเกษม วันที่ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. สามารถรับเกียรติบัตร online อบรมเสร็จ ผ่านการประเมินการอบรม และสามารถรับเกียรติบัตรได้ทันที และผู้ใดอบรมครบทุกหลักสูตร ได้รับเกียรติบัตร พิเศษ เป็นยอดนักเรียนรู้ ของคนกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดลงทะเบียนแล้ว ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒ ตลาดที่ ๑ “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน”  วิทยากรโดย ว.วชิรเมธี รับจำกัด ๔๐,๐๐๐ ที่นั่ง
เปิดลงทะเบียนแล้ว ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒ ตลาดที่ ๑ “คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” วิทยากรโดย ว.วชิรเมธี รับจำกัด ๔๐,๐๐๐ ที่นั่ง

ในโลกยุคปัจจุบัน โลกแห่งความวุ่นวาย สับสน โลกที่เกิดความทุกข์ง่าย โลกที่เกิดความสุขยาก มุมมองและแง่คิดเปรียบเสมือนหางเสือเรือหรือเข็มทิศนำทางให้ก้าวเดิน ท่าน อ. วชิรเมธี พระนักปราชญ์ นักคิด นักเขียนผู้นี้ ใช้เวลากว่าค่อนชีวิต ในการเป็นเข็มทิศและมุมมองให้สังคม หากคนที่ได้ชื่อว่า เป็นครู ซึ่งทำหน้าที่หลักในการพัฒนาคน หากครูได้เรียนรู้ จากท่าน ย่อมเป็นโอกาสได้พัฒนาตนเอง ทั้งยังสามารถนำไปพัฒนาผู้เรียน ก่อเกิดสร้างสรรค์เมล็ดพันธ์ุที่ดีสู่สังคมต่อไป

เพื่อนๆทุกท่านครับ พวกเราได้รับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม และเราได้ร่วมกันนำข้อมูลต่างๆนั้น มาปรับปรุงการดำเนินการใน เฟส 2 นี้ เช่น การมอบเกียรติบัตร ซึ่งจะมอบให้ทันทีหลังอบรม และหากใครอบรมครบตามทุกหลักสูตร จะได้รับเกียรติบัตรพิเศษ

ขั้นตอนการเข้าอบรม

วิธีเข้าอบรม

วิธีที่ 1 การเข้าอบรมทางเว็บไซต์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2
1.1 ลงชื่อเข้าใช้งานทางเว็บไซต์ http://moemarket.moe.go.th/
1.2 คลิก “เข้าร่วมกิจกรรม” จากเมนู “กิจกรรมตลาดนัดวันนี้” หรือเมนู “กิจกรรมที่ท่านเลือก”

วิธีที่ 2 การเข้าทางลิงค์ของไมโครซอฟท์ ที่ทางโครงการจะส่งให้ผู้ประสานงานจังหวัดในวันอบรม

วิธีที่ 3 การสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลผู้เข้าอบรม ในช่วงพักเบรค (เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมหลายคนที่รับชมจากอุปกรณ์เดียวกัน)

การสมัครจะเปิดให้สมัครทีละหลักสูตร มีรหัสผ่าน ที่เจ้าตัวกำหนดเอง เพื่อเข้าตลาด หากลืมรหัสผ่าน สามารถตรวจสอบได้จาก อีเมล์ ใครไม่มี อีเมล์ ก็สามารถสมัครอบรมได้ มีผู้ดูแลระบบทุกจังหวัด เพื่อเข้าไปดูระบบและแก้ปัญหาต่อไป ที่สำคัญคือ เปิดรับทีละหลักสูตร ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://moemarket.moe.go.th/หรือ คิวอาร์โค้ด QR code ด้านล่างนี้

ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒
ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส ๒

ลิงก์เข้าอบรมคลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

****เริ่มพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

*** หลังอบรม ผ่านการประเมิน รับเกียรติบัตรผ่าน Online ได้ทันที
สนใจสมัครหลักสูตรอื่น ๆ ได้ตามลิงก์ข้างต้น อบรมครบ 10 หลักสูตร ได้รับเกียรติบัตรพิเศษ เป็นยอดนักเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ เรียนจบรับเกียรติบัตรทันที ใช้ประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ นับได้ 9 ชั่วโมง
บทความถัดไปลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร การสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษออนไลน์” Project Based Learning in Digital Era” วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล์ โดย สพม.กท.2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่