หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1

ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1

ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1

5144
13
ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1
ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1

ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1

อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตร การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จัดทำโดย นายนุห์กานต์ เอสเอ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) มีจำนวนเนื้อหา 9 กลุ่มเนื้อหา ประกอบด้วย

 1. สิทธิและความรับผิดชอบ
 2. การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
 3. การสื่อสารยุคดิจิทัล
 4. ความปลอดภัยยุคดิจิทัล
 5. ความเข้าใจสื่อดิจิทัล
 6. แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
 7. สุขภาพดียุคดิจิทัล
 8. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
 9. กฎหมายดิจิทัล

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (DIGITAL LITERACYCURRICULUM)

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล | ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประซาซนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อลังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย | การเช้าใจดิจิทัล
 • ภาษาอังกฤษ | Digital Literacy Curriculum

2. จำนวนชั่วโมงที่เรียนรู้ตลอดหลักสูตร

 • เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

3. รูปแบบของหลักสูตร

 • ภาษาที่ใซ้ | ภาษาไทย
 • กระบวนการในการเรียนรู้ | เรียนรู้ทฤษฎีและกิจกรรมปฏิบัติการ

4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

 • อธิบายทฤษฎีหลักการเช้าถึงและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ ชีวิตประจำวันได้
 • รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล คิด วิเคราะห์ แยกแยะ สื่อดิจิทัลเพื่อการบริโภคได้อย่าง เหมาะสม
 • ประยุกต้ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 • เข้าใจความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตามแนวทางการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑
 • เรียนรู้การใช้งานดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ตระหนักรู้ การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

5. กลุ่มผู้เรียนรู้

 • ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบ
 • ผู้สร้างเนื้อหา กราฟิกดีไซเนอร์ ผู้สร้างภาพยนต์เคลื่อนไหว
 • ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเฉพาะด้าน วิศวกร นักดนตรี นักสถิติ พยาบาล นักบัญชี เป็นต้น
 • ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน นักเรียน ช้าราชการ พักงานบริษัท ตำรวจ ทหาร เป็นต้น
 • บุคคลทั่วไป แม่บ้าน เกษตรกร พนักงานแรงงาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
 • บุคคลทางด้านศาสนา พระ บาทหลวง เป็นต้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1 3
ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1
ขอเชิญอบรมออนไลน์และประเมินทักษะการเข้าใจดิจิทัล จาก สพป.สงขลา เขต1

เข้าเรียนออนไลน์ | ทดสอบออนไลน์

อ้างอิงเนื้อหาจาก
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) พ.ศ. 2559 (จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญอบรมโครงการ SafeInternetForKid รับเกียรติบัตรจาก Depa และDTACฟรี
บทความถัดไปเตรียมสอบภาษาอังกฤษครูแล้ว สพฐ.ถกความพร้อมเปิดศูนย์อิริคพ.ค.นี้
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

13 ความคิดเห็น

 1. ไม่ทราบว่าเพราะอะไรเวลาพริ้นเกียรติบัตรออกมาไม่สมบูรณ์ คือว่ากรอบมีข้างเดียวทุกครั้งที่พริ้นท์ค่ะ

 2. อบรมแล้วรอเกียรติบัตรค่ะ…การเรียนร่วม/การจัดประสบการณ์ปฐมวัย..ได้รับความรู้จากการอบรมดีมากค่ะ

 3. เรียนและสอบหลายรอบ เพื่อรับเกียรติบัตร ประกอบการพัฒนาตนเอง จะได้อีกเปล่าหนอ
  ผลการประเมินผ่านค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่