หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญลงทะเบียนร่วมฟังการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมฟังการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

359
0
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมฟังการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมฟังการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมฟังการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัย อนุมัติให้ดำเนินการโครงการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยให้ส่วนงานนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ทั้งระดับส่วนงาน และระดับบุคคล การนำเสนอผลงานจัดการความรู้ “ระดับส่วนงาน” แบ่งผลงานออกเป็น ๓ ด้าน ประกอบด้วย

๑) ด้านการจัดการเรียนการสอน

๒) ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์

๓) ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบบริหารงานจัดการ

การนำเสนอผลงานจัดการความรู้ “ระดับบุคคล” มีด้านเดียว คือ ด้านการพัฒนาและยกระดับการทำงานตามภารกิจ การนำเสนอผลงาน จะเป็นการนำเสนอผ่านห้องประชุมออนไลน์ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โล่รางวัลและเกียรติบัตรผลงานทั้งระดับส่วนงานและระดับบุคคล มี ๓ ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีเด่น และระดับมาตรฐาน

กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing) ผลงานทุกระดับ ทุกด้าน ผ่าน poster นิทรรศการออนไลน์ สื่อออนไลน์และเว็บไซต์การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลงานที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากประชาคมและผู้เข้าชมนิทรรศการ มี “โล่รางวัลขวัญใจประชาคม” มอบเป็นเกียรติด้วย

สามารถลงทะเบียนร่วมฟังการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ตามลิงก์

และผู้ที่ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการนำเสนอผลงานจัดการความรู้หลังจบการนำเสนอผลงาน KM ในห้องออนไลน์ทั้ง ๔ ห้อง จะได้รับเกียรติบัตร สามารถประเมินความพึงพอใจ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ได้ตามลิงก์ 

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมฟังการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมฟังการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลงทะเบียนร่วมฟังการนำเสนอคลิกที่นี่

ทำแบบประเมินความพึงพอใจรับเกียรติบัตร

สามารถดาวน์โหลด เกียรติบัตร ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ https://central.mcu.ac.th/?cat=35

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ฟรี!! หลักสูตร อสม.นวัตกรสังคม หลักสูตรพิเศษ เรื่อง การกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ทดสอบผ่าน 60% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ทำวิทยฐานะเกณฑ์ ว 17 ปฐมวัย ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดยครูเครือมาศ มาทองแดง โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่