หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "วันงดสูบบุหรี่โลก" โดยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

2958
0
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "วันงดสูบบุหรี่โลก" โดยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯแบบทดสอบความรู้ หัวข้อ “วันงดสูบบุหรี่โลก” เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน “งดสูบบุหรี่โลก” งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ขึ้น

คำชี้แจง

  1. กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “วันงดสูบบุหรี่โลก”
  2. กรอกข้อมูล และตอบคำถามให้ครบถ้วน
  3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 80% ขึ้นไป เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทางอีเมลทันที
  4. สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คำแนะนำ

  1. แนะนำให้ใช้อีเมลของ Gmail
  2. หากใช้ Hotmail เกียรติบัตรที่ส่งอาจจะอยู่ในอีเมลขยะ (Junk Mail)

เข้าทำแบบทดสอบ มี 5 ลิงก์ (เลือกทำแค่ลิงก์เดียว)

1. https://forms.gle/9ss8juDbGo6JnP6G9
2. https://forms.gle/sUzRYySL94vrsj9k8
3. https://forms.gle/UTuZBJffM8wEtCUM9
4. https://forms.gle/nJM2p9noLeMu3kxB7
5. https://forms.gle/xy5pn2kRLoEKRuv36

หมายเหตุ : หากลิงก์ไหนเต็มให้เปลี่ยนลิงก์ใหม่ (หากเต็มหมดสามารถทำได้ในวันถัดไปครับ)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดได้แล้ว เกียรติบัตรการอบรมทางไกล ครู ผู้บริหาร โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล วันที 7 พ.ค. 2563 ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ผลการสอบอบรมทางไกล ได้ที่นี่
บทความถัดไปเช็คด่วน www.เราไม่ทิ้งกัน .com วันที่ 13 พ.ค. สถานะเงิน 5,000 พบวันนี้ หลายคนสถานะเปลี่ยน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here