หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ การประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์ “ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ ” สมัครได้แล้ววันนี้ – 30 เมษายน...

การประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์ “ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ ” สมัครได้แล้ววันนี้ – 30 เมษายน 2563

การประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์ “ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ ” สมัครได้แล้ววันนี้ – 30 เมษายน 2563

609
0
การประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์ “ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ ” สมัครได้แล้ววันนี้ – 30 เมษายน 2563
การประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์ “ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ ” สมัครได้แล้ววันนี้ – 30 เมษายน 2563

การประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์ “ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ ” สมัครได้แล้ววันนี้ – 30 เมษายน 2563 ประกาศ กิจกรรมช่วงโควิด ขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านมาร่วมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณโรงเรียน เพื่อวางแผนการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กับโครงการ การประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์ “ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ ” สมัครได้แล้ววันนี้ – 30 เมษายน 2563

การประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์ “ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ ” สมัครได้แล้ววันนี้ – 30 เมษายน 2563

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

o เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (โรงเรียนที่เคยได้รับอุปกรณ์ไปแล้ว)
o มีอาจารย์ และผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การรับรอง
o มีความความสนใจ และมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขการสมัคร

o ผู้เข้าประกวดแข่งขัน ทีมละ 4 ท่าน (อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ,นักเรียนไม่เกิน 3 คน)
o เครื่องมือที่ใช้ในการประกวดหลัก ประกอบด้วย
1. กล้องจุลทรรศน์โรโบคิด (มิวอาย)
2. เครื่องวัดสีเคมคิดผ่านบอร์ดคิดไบร์ท
3. บอร์ดคิดไบร์ท

o ผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จัดทำวิดีโอนำเสนอโครงงาน และทางโครงการฯ สนับสนุนชุดอุปกรณ์สำหรับทำการทดลอง


สมัครคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here