หน้าแรก แท็ก Starfish Labz

แท็ก: Starfish Labz

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี!! เรียนจบรับใบประกาศทันที ได้ชั่วโมง PLC กับ Starfish Labz ที่ https://www.starfishlabz.com

คอร์สเรียนฟรี!! การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ การเรียนการสอน เรียนฟรี จาก Starfish Labz

0
คอร์สเรียนฟรี!! การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ การเรียนการสอน เรียนฟรี จาก Starfish Labz เรื่องสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ที่คุณครูอาจหลงลืม และอาจไม่ครบถ้วน คือกระบวนการ การติดตาม ปรับปรุง และผลการสะท้อนกลับ ซึ่งการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการประเมินเพื่อการเรียนรู้(Assessment for learning) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ แนวคิดนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนระหว่างผู้เรียนและครู พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนโดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนในระยะยาวมากกว่าข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับจากครู รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แบบมิตร การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนใน...

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี การดูแลสุขภาวะครู พร้อมวิธีการเช็คสุภาพจิตของครู โดย Starfish Labz

0
คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี การดูแลสุขภาวะครู พร้อมวิธีการเช็คสุภาพจิตของครู โดย Starfish Labz

เรียนออนไลน์ฟรี การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียน โดย Starfish Labz

0
เรียนออนไลน์ฟรี การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียน โดย Starfish Labz

ขอเชิญร่วมเรียนรู้ออนไลน์ฟรี วิธีการวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน โดย Starfish Labz

0
ขอเชิญร่วมเรียนรู้ออนไลน์ฟรี วิธีการวัดความรู้ถดถอยของนักเรียน โดย Starfish Labz

อบรมออนไลน์ฟรี การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30 –...

0
อบรมออนไลน์ฟรี การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30 - 12:00 น. โดยครูคลับ และStarfish Academy

มาแล้ว!! Starfish Class Website Version เครื่องมือประเมินและเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะให้กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย

0
มาแล้ว!! Starfish Class Website Version เครื่องมือประเมินและเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะให้กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย

ชวนคุณครูมาเรียนรู้ ไอเดียการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย ฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

0
ชวนคุณครูมาเรียนรู้ ไอเดียการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนสมรรถนะวิชาภาษาไทย ฉบับโรงเรียนบ้านปลาดาว

ชวนคุณครูมาเรียนรู้ ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE) เน้นให้ผู้เรียนเกิด “การลงมือทำ” เรียนฟรี!! โดย Starfish Labz

0
ชวนคุณครูมาเรียนรู้ ก้าวสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ (CBE) เน้นให้ผู้เรียนเกิด “การลงมือทำ” เรียนฟรี!! โดย Starfish Labz

แนะนำ คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว โดยใช้กระบวนการแบบ Active Learning

0
แนะนำ คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว โดยใช้กระบวนการแบบ Active Learning

ชวนคุณครูและผู้สนใจเรียนฟรี!! คอร์สออนไลน์ Learning loss จะทำอย่างไรเมื่อเด็กสูญเสียโอกาสทางการเรียนรู้!! โดย Starfish Labz

0
ชวนคุณครูและผู้สนใจเรียนฟรี!! คอร์สออนไลน์ Learning loss จะทำอย่างไรเมื่อเด็กสูญเสียโอกาสทางการเรียนรู้!! โดย Starfish Labz

บทความล่าสุด

อบรมฟรี รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม มีเกียรติบัตร 3 ชั่วโมง จากอักษร เรื่อง การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์  

0
อบรมฟรี รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม มีเกียรติบัตร 3 ชั่วโมง จากอักษร เรื่อง การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์

เรื่องราวยอดนิยม