หน้าแรก แท็ก ไซเบอร์

แท็ก: ไซเบอร์

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสกมช.

0
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 3 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสกมช.

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรความเข้าใจในนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ.2565 – 2570)  วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสกมช.

0
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรความเข้าใจในนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ.2565 - 2570)  วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสกมช.

ลิงก์ทดสอบหลังอบรม รับเกียรติบัตร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 2 วันนี้- 27 มิถุนายน 2566 รับเกียรติบัตรฟรี...

0
ลิงก์ทดสอบหลังอบรม รับเกียรติบัตร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 2 วันนี้- 27 มิถุนายน 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสกมช.

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี...

0
อบรมออนไลน์ฟรี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รุ่นที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสกมช.

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร อบรม ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566...

0
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร อบรม ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2566 รับเกียรติบัตร ฟรี โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.

ลิงก์แบบทดสอบ ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 วันที่...

0
ลิงก์แบบทดสอบ ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 รับเกียรติบัตร ฟรี โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.

ลิงก์อบรมออนไลน์ ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 วันที่...

0
อบรมออนไลน์ ภัย Call Center กลลวงออนไลน์บทเรียนราคาแพง Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 รับเกียรติบัตร ฟรี โดย สกมช. ร่วมกับ สพฐ.

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตาก เขต 1

0
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตาก เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไซเบอร์” ผ่านเกณฑ์ 80% โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไซเบอร์" ผ่านเกณฑ์ 80% โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
error: Content is protected !!