หน้าแรก แท็ก แบบประเมิน

แท็ก: แบบประเมิน

ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม วันที่ 27...

0
ลิงก์แบบสอบถาม ความคิดเห็นหลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education Reimagined ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร งานเสวนาออนไลน์ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 5 บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล ทำแบบประเมินภายใน...

0
ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร งานเสวนาออนไลน์ OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 5 บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล ทำแบบประเมินภายใน 12.30 น.

ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างแบบประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ปี กศ.63 ไฟล์เวิร์ด พร้อมปริ้นต์

0
ดาวน์โหลดฟรี!! ตัวอย่างแบบประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ ปี กศ.63 ไฟล์เวิร์ด พร้อมปริ้นต์

บทความล่าสุด

อบรมออนไลน์ฟรี “จริยธรรมและความเป็นครู” วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 รับวุฒิบัตรหลังจบการอบรม โดยมหาวิทยาลัยธุริจบัณฑิตย์

0
อบรมออนไลน์ฟรี "จริยธรรมและความเป็นครู" วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 รับวุฒิบัตรหลังจบการอบรม โดยมหาวิทยาลัยธุริจบัณฑิตย์

เรื่องราวยอดนิยม