หน้าแรก แท็ก อาเซียน

แท็ก: อาเซียน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้อาเซียนเบื้องต้น ผ่าน 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้อาเซียนเบื้องต้น ผ่าน 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันอาเซียน ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันอาเซียน ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน เนื่องในกิจกรรม “วันอาเซียน (ASEAN DAY) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร...

0
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน เนื่องในกิจกรรม "วันอาเซียน (ASEAN DAY) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนวัดเจ้ามูล

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนประจำปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนประจำปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ รอบรู้อาเซียน ในสัปดาห์อาเซียน 2021 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”

0
แบบทดสอบออนไลน์ รอบรู้อาเซียน ในสัปดาห์อาเซียน 2021 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"

แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

0
แบบทดสอบออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เนื่องในกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

กิจกรรมเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปีการศึกษา 2564 กับ 3 แบบทดสอบออนไลน์ ผ่านร้อยละ 80 ผู้ร่วมทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

0
กิจกรรมเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปีการศึกษา 2564 กับ 3 แบบทดสอบออนไลน์ ผ่านร้อยละ 80 ผู้ร่วมทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐% ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา...

0
แบบทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐% ขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนธัญบุรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกการเรียนรู้อาเซียน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย ห้องสมุดประชาชน อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

0
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เปิดโลกการเรียนรู้อาเซียน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย ห้องสมุดประชาชน อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

บทความล่าสุด

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ครูปฐมวัย กิจกรรม “สนุกโค้ด สนุกคิด” ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 พร้อมลุ้นรับการ์ดเกม...

0
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ ครูปฐมวัย กิจกรรม "สนุกโค้ด สนุกคิด" ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 พร้อมลุ้นรับการ์ดเกม Unplugged Coding

เรื่องราวยอดนิยม