หน้าแรก แท็ก อาสาฬหบูชา

แท็ก: อาสาฬหบูชา

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2564 ผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2564 ผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

แบบทดสอบวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ผ่านการทดสอบร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์

0
แบบทดสอบวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ผ่านการทดสอบร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เเบบทดสอบออนไลน์เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตรทาง E-Mail เมื่อได้คะเเนน 70% ขึ้นไป โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...

0
เเบบทดสอบออนไลน์เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตรทาง E-Mail เมื่อได้คะเเนน 70% ขึ้นไป โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง

แบบทดสอบวัดความรู้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีบุณยานนท์

0
แบบทดสอบวัดความรู้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนศรีบุณยานนท์

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-MAIL โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

0
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-MAIL โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

แบบทดสอบวัดความรู้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

0
แบบทดสอบวัดความรู้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แบบทดสอบความรู้ วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ ๗๕% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย ศูนย์ปฏิบัติธรรมหัวหินแก้วศิลาธรรม

0
แบบทดสอบความรู้ วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ ๗๕% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย ศูนย์ปฏิบัติธรรมหัวหินแก้วศิลาธรรม

แบบทดสอบความรู้ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

0
แบบทดสอบความรู้ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

บทความล่าสุด

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์และเทคนิคขั้นเทพ ClassPoint วัน เสาร์ ที่ 21/05/2565 เวลา 19:00-21.00 น. โดย...

0
ขอเชิญอบรมออนไลน์ ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์และเทคนิคขั้นเทพ ClassPoint วัน เสาร์ ที่ 21/05/2565 เวลา 19:00-21.00 น. โดย นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา

เรื่องราวยอดนิยม