หน้าแรก แท็ก สัมมนาออนไลน์

แท็ก: สัมมนาออนไลน์

ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่...

0
ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 19 “Stop Bullying จะดีกว่าไหม... ถ้าเราให้เกียรติกัน” วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รับวุฒิบัตรเมื่อเข้าอบรมและผ่านการทดสอบ 60% โดย สพฐ. ร่วมกับ NCSA Thailand

ลิงก์แบบทดสอบรับเกียรติบัตร EdSociate Special Webinar 13 หัวข้อ “สานฝันผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565...

0
ลิงก์แบบทดสอบรับเกียรติบัตร EdSociate Special Webinar 13 หัวข้อ "สานฝันผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ" วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 - 11.00 น. โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ”ความปกติใหม่ของการจัดการเรียนรู้ NEXT NORMAL LEARNING” บรรยายโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช วันเสาร์ ที่...

0
ลิงก์เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ”ความปกติใหม่ของการจัดการเรียนรู้ NEXT NORMAL LEARNING” บรรยายโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี

ด่วน!! จำนวนจำกัดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วม EdSociate Webinar ครั้งที่ 11 หัวข้อ How To จัดการเรียนรู้สู่ สมรรถนะ...

0
ด่วน!! จำนวนจำกัดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วม EdSociate Webinar ครั้งที่ 11 หัวข้อ How To จัดการเรียนรู้สู่ สมรรถนะ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education)

ขอเชิญลงทะเบียน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Education for every child : ลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษา” วันที่ ๑๑ เมษายน...

0
ขอเชิญลงทะเบียน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “Education for every child : ลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษา” วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรฟรี โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร โครงการสัมมนาจิตอาสา เรื่อง คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

0
ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร โครงการสัมมนาจิตอาสา เรื่อง คนรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร โครงการ “การประชุมสัมมนาวรรณคดีไทย” เรื่อง “หัวใจนักรบกับมุมมองด้านต่างๆ ทางสังคม” จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

0
ลิงก์แบบประเมิน รับเกียรติบัตร โครงการ “การประชุมสัมมนาวรรณคดีไทย” เรื่อง “หัวใจนักรบกับมุมมองด้านต่างๆ ทางสังคม” จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบประเมินรับเกียรติบัตร เข้าร่วมฟังบรรยาย “การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าที่ยั่งยืน” วันที่ 12 มีนาคม 2565 โดยสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

0
แบบประเมินรับเกียรติบัตร เข้าร่วมฟังบรรยาย "การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าที่ยั่งยืน" วันที่ 12 มีนาคม 2565 โดยสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การสร้าง Smart digital door lock จาก Arduino ” วันเสาร์ที่...

0
ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "การสร้าง Smart digital door lock จาก Arduino " วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 19.00-21.30 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันการศึกษาเเละพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตรประเด็น ครบเครื่องเรื่องธุรกิจออนไลน์ วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

0
ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตรประเด็น ครบเครื่องเรื่องธุรกิจออนไลน์ วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บทความล่าสุด

ขอเชิญทดสอบออนไลน์ ๑๑๑ ปี การลูกเสือไทย ผ่านเกณฑ์ 45% โหลดเกียรติบัตรทันที โดยสโมสรลูกเสือราชาธิวาส

0
ขอเชิญทดสอบออนไลน์ ๑๑๑ ปี การลูกเสือไทย ผ่านเกณฑ์ 45% โหลดเกียรติบัตรทันที โดยสโมสรลูกเสือราชาธิวาส

เรื่องราวยอดนิยม