หน้าแรก แท็ก สอบ RT

แท็ก: สอบ RT

การสอบ RT คือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการประเมิน คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกสังกัดท่ัวประเทศ

สพฐ.เลื่อนกำหนดการสอบ RT เป็นวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ส่วนวันประกาศผลคงเดิม

1
สพฐ.เลื่อนกำหนดการสอบ RT เป็นวันที่ 16-19 มีนาคม 2564 ส่วนวันประกาศผลคงเดิม

ดาวน์โหลด!! โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (สอบ RT ป.1) ปีการศึกษา 2563

0
ดาวน์โหลด!! โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สพฐ.เผยแนวทางและกำหนดการสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563

0
สพฐ.เผยแนวทางและกำหนดการสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563

มาแล้ว!! ดาวน์โหลดด่วน Test blueprint การสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563 ลดการสอบเหลือ 2...

0
มาแล้ว!! ดาวน์โหลดด่วน Test blueprint การสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563 ลดการสอบเหลือ 2 ตอน

สทศ.สพฐ.แจ้งกำหนดการสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563 สอบ NT 24 มี.ค. 64...

1
สทศ.สพฐ.แจ้งกำหนดการสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563 สอบ NT 24 มี.ค. 64 ประกาศผล 5 พ.ค. 64 -สอบ RT 8 - 12 มี.ค. 64 ประกาศผล 20 เม.ย. 64

ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือจัดสอบ RTและNT ปีการศึกษา 2562

0
ดาวน์โหลดที่นี่ คู่มือจัดสอบ RTและNT ปีการศึกษา 2562
error: Content is protected !!