หน้าแรก แท็ก สมุนไพร

แท็ก: สมุนไพร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้าน ผ่าน 80 % ขึ้นไป รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้าน ผ่าน 80 % ขึ้นไป รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

0
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับใบประกาศทางอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

0
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับใบประกาศทางอีเมล์ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญเรียนออนไลน์และทำแบบทดสอบ เรื่อง ชีวิต สุขภาพ และฟ้าทะลายโจรสู้โรคโควิด 19 ทำแบบทดสอบได้ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ ทางอีเมล์...

0
ขอเชิญเรียนออนไลน์และทำแบบทดสอบ เรื่อง ชีวิต สุขภาพ และฟ้าทะลายโจรสู้โรคโควิด 19 ทำแบบทดสอบได้ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ ทางอีเมล์ โดยสำนักงาน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้านต้านโควิด-19 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้านต้านโควิด-19 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 10 สมุนไพรไทย ผ่าน 80% เกียรติบัตรได้ที่ E-Mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

1
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 10 สมุนไพรไทย ผ่าน 80% เกียรติบัตรได้ที่ E-Mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

ครม. อนุมัติ งบกว่า 112 ล้านบาท ผุด 3 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัยโควิด-19

0
ครม. อนุมัติ งบกว่า 112 ล้านบาท ผุด 3 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัยโควิด-19

บทความล่าสุด

ลงทะเบียนอบรมฟรี หัวข้อ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้สร้างสรรค์ กับโลกปัจจุบันในยุค 4.0” วันที่ 28 มีนาคม 2566 โดย มรภ.นครราชสีมา

0
ลงทะเบียนอบรมฟรี หัวข้อ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้สร้างสรรค์ กับโลกปัจจุบันในยุค 4.0” วันที่ 28 มีนาคม 2566 โดย มรภ.นครราชสีมา

เรื่องราวยอดนิยม

ตรวจสอบด่วน หลักสูตรออนไลน์ที่คุรุพัฒนารับรอง ให้สามารถนับชั่วโมงพัฒนาตาม ว21

18
ตรวจสอบด่วน หลักสูตรออนไลน์ที่คุรุพัฒนารับรอง ให้สามารถนับชั่วโมงพัฒนาตาม ว21
error: Content is protected !!