หน้าแรก แท็ก สมรรถนะทางวิชาชีพครู

แท็ก: สมรรถนะทางวิชาชีพครู

คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564

0
คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะ ทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564

แบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย สพป.พิจิตร เขต 2

0
แบบทดสอบออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย สพป.พิจิตร เขต 2

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

0
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู คืออะไร

0
การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู คืออะไร

ดาวน์โหลด ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

0
ดาวน์โหลด ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
error: Content is protected !!