หน้าแรก แท็ก วิทยาศาสตร์

แท็ก: วิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ 2567 ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท ‼️ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 มกราคม...

0
เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ 2567 ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท ‼️ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 มกราคม 2567

เผยแพร่ผลงาน การระดมความคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยนางสาวณัชพร หล้าใหม่ โรงเรียนบ้านสันทราย

0
เผยแพร่ผลงาน การระดมความคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยนางสาวณัชพร หล้าใหม่ โรงเรียนบ้านสันทราย

ขอเชิญทำแบบสอบถาม นิทรรศการและนวัตกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

0
ขอเชิญทำแบบสอบถาม นิทรรศการและนวัตกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ MATH Challenge ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ผ่านการทดสอบร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0
กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ MATH Challenge ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ผ่านการทดสอบร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0
กิจกรรมตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมเรียนรู้วันสำคัญ ส่งเสริมการอ่าน ผ่านระบบออนไลน์ วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

0
กิจกรรมเรียนรู้วันสำคัญ ส่งเสริมการอ่าน ผ่านระบบออนไลน์ "วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2566 ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

0
ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนบ้านซับตะแบก

0
แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนบ้านซับตะแบก

กิจกรรม ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนราษีไศล

0
กิจกรรม ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนราษีไศล

แบบทดสอบออนไลน์สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

0
แบบทดสอบออนไลน์สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

บทความล่าสุด

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 รับเกียรติบัตรทันที โดยโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

0
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 รับเกียรติบัตรทันที โดยโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

เรื่องราวยอดนิยม

แจกไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

0
ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel โดยเพจวิชาการ
error: Content is protected !!