หน้าแรก แท็ก วิทยาศาสตร์

แท็ก: วิทยาศาสตร์

เผยแพร่ผลงาน การระดมความคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยนางสาวณัชพร หล้าใหม่ โรงเรียนบ้านสันทราย

0
เผยแพร่ผลงาน การระดมความคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยนางสาวณัชพร หล้าใหม่ โรงเรียนบ้านสันทราย

ขอเชิญทำแบบสอบถาม นิทรรศการและนวัตกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

0
ขอเชิญทำแบบสอบถาม นิทรรศการและนวัตกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ MATH Challenge ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ผ่านการทดสอบร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0
กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ MATH Challenge ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ผ่านการทดสอบร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0
กิจกรรมตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมเรียนรู้วันสำคัญ ส่งเสริมการอ่าน ผ่านระบบออนไลน์ วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

0
กิจกรรมเรียนรู้วันสำคัญ ส่งเสริมการอ่าน ผ่านระบบออนไลน์ "วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ" ประจำปี 2566 ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล โดยโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก

ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

0
ขอเชิญร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนบ้านซับตะแบก

0
แบบทดสอบออนไลน์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนบ้านซับตะแบก

กิจกรรม ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนราษีไศล

0
กิจกรรม ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย โรงเรียนราษีไศล

แบบทดสอบออนไลน์สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

0
แบบทดสอบออนไลน์สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

องค์การค้าของ สกสค. ร่วมกับ สสวท.จัดอบรมฟรี ติวเข้มครูอัจฉริยะ คณิต-วิทย์ ปูพื้นฐานครู สู่ความเป็นเลิศ อบรมวันที่ 22-23 ก.ค....

0
องค์การค้าของ สกสค. ร่วมกับ สสวท.จัดอบรมฟรี ติวเข้มครูอัจฉริยะ คณิต-วิทย์ ปูพื้นฐานครู สู่ความเป็นเลิศ อบรมวันที่ 22-23 ก.ค. 66 พร้อมรับเกียรติบัตร สสวท.

บทความล่าสุด

อบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3

0
อบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เลย เขต 3

เรื่องราวยอดนิยม

แจกไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

0
ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel โดยเพจวิชาการ
error: Content is protected !!