หน้าแรก แท็ก วันภาษาไทยแห่งชาติ

แท็ก: วันภาษาไทยแห่งชาติ

แบบทดสอบออนไลน์ วัดทักษะด้านภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

0
แบบทดสอบออนไลน์ วัดทักษะด้านภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

ด่วน!! ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ออนไลน์ผ่าน Zoom วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ....

0
ด่วน!! ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ออนไลน์ผ่าน Zoom วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมจร.วิทยาเขตขอนแก่น

แบบทดสอบออนไลน์ในหัวข้อ “ดรุณศึกษา : แบบเรียนภาษาไทยจากใจครูฝรั่ง” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านทาง...

0
แบบทดสอบออนไลน์ในหัวข้อ “ดรุณศึกษา : แบบเรียนภาษาไทยจากใจครูฝรั่ง" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mailกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

0
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร กิจกรรมประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แบบทดสอบออนไลน์ รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูรู้รักษ์ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางระบบอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม

0
แบบทดสอบออนไลน์ รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูรู้รักษ์ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางระบบอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการทำแบบทดสอบออนไลน์ “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูรู้รักษ์ภาษาไทย”เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผู้ที่มีคะเเนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางระบบอีเมล ทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตัวอย่างเกียรติบัตร คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐% รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐% รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า

0
แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาไทย เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

0
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาไทย เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการทดสอบร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมตอบปัญหาคำที่มักใช้ผิด ผ่านร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนวิเชียรมาตุ2 จังหวัดตรัง

0
แบบทดสอบเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมตอบปัญหาคำที่มักใช้ผิด ผ่านร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนวิเชียรมาตุ2 จังหวัดตรัง

กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัดตรัง

0
กิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จังหวัดตรัง

บทความล่าสุด

อบรมฟรี รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม มีเกียรติบัตร 3 ชั่วโมง จากอักษร เรื่อง การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์  

0
อบรมฟรี รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม มีเกียรติบัตร 3 ชั่วโมง จากอักษร เรื่อง การใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-Learn) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์

เรื่องราวยอดนิยม