หน้าแรก แท็ก ลอยกระทง

แท็ก: ลอยกระทง

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป.สิงห์บุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป.สิงห์บุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ New normal สอบผ่าน 80% จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์...

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ New normal สอบผ่าน 80% จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบทดสอบวัดความรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วันลอยกระทง ๒๕๖๔ ผ่านการทำแบบทดสอบ ๗๐ % รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดการรถไฟฯจังหวัดบุรีรัมย์

0
แบบทดสอบวัดความรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วันลอยกระทง ๒๕๖๔ ผ่านการทำแบบทดสอบ ๗๐ % รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดการรถไฟฯจังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันลอยกระทงประเพณีไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

0
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันลอยกระทงประเพณีไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.อำเภออุทัย

0
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวันลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.อำเภออุทัย

แบบทดสอบวัดความรู้ ในหัวข้อเรื่อง วันสำคัญของไทย “ประเพณีลอยกระทง” ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน...

0
แบบทดสอบวัดความรู้ ในหัวข้อเรื่อง วันสำคัญของไทย “ประเพณีลอยกระทง” ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน 70% จะได้รับเกียรติบัตร ทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางสะพาน

แบบทดสอบโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

0
แบบทดสอบโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทง ประเพณีไทย ที่เราควรอนุรักษ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

0
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทง ประเพณีไทย ที่เราควรอนุรักษ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

แบบทดสอบลอยกระทง ประเพณีไทย ที่เราควรอนุรักษ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๘๐ % ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล

0
แบบทดสอบลอยกระทง ประเพณีไทย ที่เราควรอนุรักษ์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๘๐ % ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ประเพณีลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

0
แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ประเพณีลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

บทความล่าสุด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ๑๑๖ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail...

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ๑๑๖ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

เรื่องราวยอดนิยม