หน้าแรก แท็ก รับเกียรติบัตรฟรี

แท็ก: รับเกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรส่งไปยังอีเมลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

0
แบบทดสอบโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรส่งไปยังอีเมลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อบรมออนไลน์ฟรี เทคนิคใหม่บน PowerPointพร้อมสร้างกิจกรรมโต้ตอบด้วย ClassPoint วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00-11:00 น....

0
อบรมออนไลน์ฟรี เทคนิคใหม่บน PowerPointพร้อมสร้างกิจกรรมโต้ตอบด้วย ClassPoint วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00-11:00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดย ClassPoint และ Microsoft

เรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz

0
เรียนรู้ เจาะลึก เทคนิคการสอบครูผู้ช่วย พร้อมแชร์ประสบการณ์ การสอบครูผู้ช่วย จาก Starfish Labz

ห้ามพลาด!! ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี การประยุกต์ใช้ Google Sites เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการประเมินวิทยฐานะ วันที่ 19 พ.ย. 2565 เวลา...

0
ห้ามพลาด!! ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี การประยุกต์ใช้ Google Sites เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการประเมินวิทยฐานะ วันที่ 19 พ.ย. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดย Starfish Labz

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ และแบบทดสอบความรู้เรื่องประวัติวันลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร ผ่านทาง E- mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว

0
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ และแบบทดสอบความรู้เรื่องประวัติวันลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร ผ่านทาง E- mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา มรน.

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา มรน.

แบบทดสอบผ่านสื่อออนไลน์ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “ลอยกระทง ลอยกะเธอ” ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง

0
แบบทดสอบผ่านสื่อออนไลน์ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "ลอยกระทง ลอยกะเธอ" ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องประเพณีลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

0
แบบทดสอบออนไลน์เรื่องประเพณีลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันลอยกระทง ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันลอยกระทง ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

เรียนออนไลน์ หลักสูตร เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Labz

0
เรียนออนไลน์ หลักสูตร เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน โดย สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมกับ Starfish Labz

บทความล่าสุด

แบบทดสอบออนไลน์ Tourism Quiz Challenge-2022 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

0
แบบทดสอบออนไลน์ Tourism Quiz Challenge-2022 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เรื่องราวยอดนิยม

error: Content is protected !!