หน้าแรก แท็ก รัฐสภา

แท็ก: รัฐสภา

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เสริมสร้างความรู้ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ผ่านระบบ e-Learning ผ่านเกณฑ์ทดสอบ 70% รับเกียรติบัตรโดยรัฐสภา

0
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เสริมสร้างความรู้ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ผ่านระบบ e-Learning รับเกียรติบัตรโดยรัฐสภา

ขอเชิญอบรมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565

0
ขอเชิญอบรมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2565

รัฐสภาเชิญชวนร่วมกิจกรรม ต้นกล้ารัฐสภา รับเกียรติบัตรฟรี

0
รัฐสภาเชิญชวนร่วมกิจกรรม ต้นกล้ารัฐสภา รับเกียรติบัตรฟรี

อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564...

0
อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร โครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 รับเกียรติบัตรฟรี จากรัฐสภา

รัฐสภา เปิดระบบเรียนออนไลน์ เสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ (e- Learning) มีหลายหลักสูตร เรียนจบ รับเกียรติ​บัตรฟรี!!!

0
รัฐสภา เปิดระบบเรียนออนไลน์ เสริมสร้างความรู้ด้านประชาธิปไตยผ่านระบบออนไลน์ (e- Learning) มีหลายหลักสูตร เรียนจบ รับเกียรติ​บัตรฟรี!!!

บทความล่าสุด

แบบทดสอบออนไลน์ วันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

0
แบบทดสอบออนไลน์ วันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

เรื่องราวยอดนิยม