หน้าแรก แท็ก รัฐธรรมนูญ

แท็ก: รัฐธรรมนูญ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญและวันสิทธิมนุษยชนสากล 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนหอวัง

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญและวันสิทธิมนุษยชนสากล 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนหอวัง

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 2565 รับเกียรติบัตรเมื่อทำคะแนนผ่านร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อจาก 10 ข้อ โดยโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

0
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 2565 รับเกียรติบัตรเมื่อทำคะแนนผ่านร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อจาก 10 ข้อ โดยโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

0
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี พ.ศ. 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

0
แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี พ.ศ. 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ตอบคำถามวันรัฐธรรมนูญผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอบางคนที

0
ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ตอบคำถามวันรัฐธรรมนูญผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอบางคนที

แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรโดย โรงเรียนร่องคำ สังกัด สพม.กาฬสินธุ์

0
แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรโดย โรงเรียนร่องคำ สังกัด สพม.กาฬสินธุ์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้อย

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้อย

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เสริมสร้างความรู้ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ผ่านระบบ e-Learning ผ่านเกณฑ์ทดสอบ 70% รับเกียรติบัตรโดยรัฐสภา

0
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เสริมสร้างความรู้ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ผ่านระบบ e-Learning รับเกียรติบัตรโดยรัฐสภา

กิจกรรมการเรียนรู้ วันรัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.อำเภออุทัย

0
กิจกรรมการเรียนรู้ วันรัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.อำเภออุทัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

บทความล่าสุด

แบบทดสอบหลังอบรม เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และวินัยในการปฏิบัติงาน ผ่าน 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ศธจ.ลำปาง

0
แบบทดสอบหลังอบรม เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และวินัยในการปฏิบัติงาน ผ่าน 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ศธจ.ลำปาง

เรื่องราวยอดนิยม

ตรวจสอบด่วน หลักสูตรออนไลน์ที่คุรุพัฒนารับรอง ให้สามารถนับชั่วโมงพัฒนาตาม ว21

18
ตรวจสอบด่วน หลักสูตรออนไลน์ที่คุรุพัฒนารับรอง ให้สามารถนับชั่วโมงพัฒนาตาม ว21
error: Content is protected !!