หน้าแรก แท็ก ยาเสพติด

แท็ก: ยาเสพติด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องทักษะในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบางแม่ม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องทักษะในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบางแม่ม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบทดสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตร เรื่อง ภัยยาเสพติด โดย สพม.สุพรรณบุรี

0
แบบทดสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตร เรื่อง ภัยยาเสพติด โดย สพม.สุพรรณบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้เท่าทันยาเสพติดให้โทษ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรภายหลัง ทาง E-mail โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้เท่าทันยาเสพติดให้โทษ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรภายหลัง ทาง E-mail โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรม Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” ผ่านเกณฑ์ร้อย 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์...

0
แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรม Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” ผ่านเกณฑ์ร้อย 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยา

อบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ปีที่ 2 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

0
อบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ปีที่ 2 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผ่านการทดสอบ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

0
ทำแบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผ่านการทดสอบ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผ่าน ๘๐% ได้รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

0
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผ่าน ๘๐% ได้รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

แบบทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา

0
แบบทดสอบความรู้ด้วยระบบออนไลน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดยโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้เบื้องต้น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

0
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้เบื้องต้น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยจากยาเสพติด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองบัว

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ภัยจากยาเสพติด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองบัว

บทความล่าสุด

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาเวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้: พาน้องกลับห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 

0
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาเวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้: พาน้องกลับห้องเรียน เตรียมความพร้อมของครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 

เรื่องราวยอดนิยม