หน้าแรก แท็ก ยาเสพติด

แท็ก: ยาเสพติด

สพฐ.เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเด็กไทยร่วมใจ สื่อสารสังคมไทยเข้าใจกฎหมายยาเสพติด ส่งสรุปเนื้อหาการดำเนินงานพร้อมรูปภาพ รับเกียรติบัตรจาก สำนักงาน ป.ป.ส.

0
สพฐ.เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเด็กไทยร่วมใจ สื่อสารสังคมไทยเข้าใจกฎหมายยาเสพติด ส่งสรุปเนื้อหาการดำเนินงานพร้อมรูปภาพ รับเกียรติบัตรจาก สำนักงาน ป.ป.ส.

แบบทดสอบเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านการทดสอบ 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

0
แบบทดสอบเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านการทดสอบ 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ทางอีเมล โดยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตร ทางอีเมล โดยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรฟรี จำนวน 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.และ ป.ป.ส.

0
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับเกียรติบัตรฟรี จำนวน 20 ชั่วโมง โดย สพฐ.และ ป.ป.ส.

ชอเชิญร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart โดย สำนักงาน...

0
ชอเชิญร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 ตุลาคม 2565

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 ผ่านเกณฑ์ทดสอบ 80%รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 ผ่านเกณฑ์ทดสอบ 80%รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องทักษะในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบางแม่ม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องทักษะในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิก สารเสพติด ผ่านเกณฑ์ 75% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบางแม่ม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบทดสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตร เรื่อง ภัยยาเสพติด โดย สพม.สุพรรณบุรี

0
แบบทดสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตร เรื่อง ภัยยาเสพติด โดย สพม.สุพรรณบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้เท่าทันยาเสพติดให้โทษ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรภายหลัง ทาง E-mail โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง รู้เท่าทันยาเสพติดให้โทษ ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรภายหลัง ทาง E-mail โดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรม Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” ผ่านเกณฑ์ร้อย 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์...

0
แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรม Save Zone No New Face “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” ผ่านเกณฑ์ร้อย 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยา

บทความล่าสุด

แบบทดสอบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการลาข้าของราชการ ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพม.นครปฐม

0
แบบทดสอบ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการลาข้าของราชการ ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพม.นครปฐม

เรื่องราวยอดนิยม

แจกไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

0
ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel โดยเพจวิชาการ
error: Content is protected !!