หน้าแรก แท็ก มาฆบูชา

แท็ก: มาฆบูชา

แบบทดสอบธรรมศึกษา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 

0
แบบทดสอบธรรมศึกษา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาษามือ ก-ฮ ผ่านเกณฑ์ 80 % รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

0
แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาษามือ ก-ฮ ผ่านเกณฑ์ 80 % รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร จากสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 

0
แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร จากสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2565 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสันกำแพง

0
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2565 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสันกำแพง

แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ 

0
แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  แบบทดสอบกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2565 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมตอบคำถามกิจกรรม ถาม-ตอบ การทดสอบวัดความรู้ตอบปัญหาธรรมะ หัวข้อ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ หากท่านทำแบบทดสอบได้มากกว่า 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรโดยระบบจะส่งให้ทาง E-mail**หมายเหตุ หากท่านไม่พบ E-mail ใบประกาศให้ท่านค้นหาในโฟลเดอร์ "Junk mail"...

แบบทดสอบความรู้ในหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 12 คะแนน ดาวน์โหลดเกียรติบัตรทันที โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมหัวหินแก้วศิลาธรรม

0
แบบทดสอบความรู้ในหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 12 คะแนน ดาวน์โหลดเกียรติบัตรทันที โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมหัวหินแก้วศิลาธรรม

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง วันมาฆบูชา พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ เมื่อได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

0
แบบทดสอบความรู้ เรื่อง วันมาฆบูชา พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ เมื่อได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ผู้ที่ผ่าน 70% จะได้รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

0
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 ผู้ที่ผ่าน 70% จะได้รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา คะแนนผ่านร้อยละ 70 ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์ทันที โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันมาฆบูชา คะแนนผ่านร้อยละ 70 ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์ทันที โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่องวันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.ตำบลเชียงพิณ

0
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่องวันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.ตำบลเชียงพิณ

บทความล่าสุด

เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz

0
เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz

เรื่องราวยอดนิยม

error: Content is protected !!