หน้าแรก แท็ก ภาษาไทย

แท็ก: ภาษาไทย

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ทาง E-mail โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

0
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรออนไลน์ทาง E-mail โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2566) ชั้น ป.1 – ม.6 สพฐ.

0
ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมประมวลผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1/2566) ชั้น ป.1 - ม.6 สพฐ.

เผยแพร่ผลงาน รายงานวิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย...

0
เผยแพร่ผลงาน รายงานวิจัย 5 บท เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะบันได 4 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางสาวดวงแก้วนวรัตน์ สมหมาย

แบบทดสอบประวัติและผลงานสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ต้องทำให้ได้ 70% จึงจะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

0
แบบทดสอบประวัติและผลงานสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ต้องทำให้ได้ 70% จึงจะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร์ออนไลน์ทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

0
แบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร์ออนไลน์ทางอีเมล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเนื่องใน “วันสุนทรภู่” ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนน้ำผุด

0
แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมเนื่องใน "วันสุนทรภู่" ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนน้ำผุด

แบบทดสอบกิจกรรม : สุนทรภู่ปริทรรศน์ เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

0
แบบทดสอบกิจกรรม : สุนทรภู่ปริทรรศน์ เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตัวอย่างการนำเสนอด้านที่ 2 วิทยฐานะครูชำนาญการ ในระบบ dpa

0
ตัวอย่างการนำเสนอด้านที่ 2 วิทยฐานะครูชำนาญการ ในระบบ dpa

ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรมฟรี หัวข้อ เทคนิคพิธีกรงานอวมงคลสำหรับครูเพื่อบริการท้องถิ่น ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น....

0
ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรมฟรี หัวข้อ เทคนิคพิธีกรงานอวมงคลสำหรับครูเพื่อบริการท้องถิ่น ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. โดยสาขาวิชาภาษาไทย มรภ.นครราชสีมา

บทความล่าสุด

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

0
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

เรื่องราวยอดนิยม

แจกไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

0
ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel โดยเพจวิชาการ
error: Content is protected !!