หน้าแรก แท็ก ภาษาไทย

แท็ก: ภาษาไทย

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานวรรณคดีไทย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

0
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานวรรณคดีไทย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานหลักและการใช้ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

0
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานหลักและการใช้ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

แบบทดสอบออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕ “ภาคภูมิใจ ภาษาไทย ภาษาชาติ” ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

0
แบบทดสอบออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕ “ภาคภูมิใจ ภาษาไทย ภาษาชาติ” ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

แบบทดสอบออนไลน์ “กิจกรรมตอบปัญหาวันภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 

0
แบบทดสอบออนไลน์ "กิจกรรมตอบปัญหาวันภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานสำหรับครูภาษาไทยในการสอนวรรณคดี ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป รับวุฒิบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตากเขต 1

0
แบบทดสอบความรู้พื้นฐานสำหรับครูภาษาไทยในการสอนวรรณคดี ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป รับวุฒิบัตรทางอีเมล โดย สพป.ตากเขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านสะหริ่ง

0
แบบทดสอบออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านสะหริ่ง

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 27 กันยายน พ.ศ....

0
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมกิจกรรม งานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 27 กันยายน พ.ศ. 2565 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ เนื่องในกิจกรรม “วันสุนทรภู่ออนไลน์” ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล...

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ เนื่องในกิจกรรม "วันสุนทรภู่ออนไลน์" ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ ๘๐% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 

ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต...

0
ดาวน์โหลดฟรี!! สื่อ พัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย 11 เล่ม แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 2

แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

0
แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

บทความล่าสุด

แบบทดสอบออนไลน์ Tourism Quiz Challenge-2022 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

0
แบบทดสอบออนไลน์ Tourism Quiz Challenge-2022 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

เรื่องราวยอดนิยม

error: Content is protected !!