หน้าแรก แท็ก ภาษาไทย

แท็ก: ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดทักษะทางภาษาไทย ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ “อักษราลิขิต วิจิตรสนเทศ” ส่งผลงานวันนี้ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

0
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดทักษะทางภาษาไทย ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ "อักษราลิขิต วิจิตรสนเทศ" ส่งผลงานวันนี้ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมคำถามชวนคิดสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ ๘๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

0
กิจกรรมคำถามชวนคิดสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านเกณฑ์ ๘๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย – ป.ตรี ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 สมัครถึง...

0
มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย - ป.ตรี ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 สมัครถึง 16 กรกฎาคม 2564

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ 80 % ขึ้นไป รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ 80 % ขึ้นไป รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรมที่ ๒ ชุดที่ ๑ “อ่านคล่องตามหลักภาษาไทย” ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง

0
แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรมที่ ๒ ชุดที่ ๑ "อ่านคล่องตามหลักภาษาไทย" ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง

ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการนโยบายภาษาแห่งชาติ

0
ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการนโยบายภาษาแห่งชาติ

แจกฟรีที่นี่!! สื่อการสอน PowerPoint ภาษาไทย ของอักษร ดาวน์โหลดฟรี

0
แจกฟรีที่นี่!! สื่อการสอน PowerPoint ภาษาไทย ของอักษร ดาวน์โหลดฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วรรณคดีไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่ายางวิทยา

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วรรณคดีไทย ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่ายางวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักภาษาไทยพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่ายางวิทยา

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักภาษาไทยพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนท่ายางวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สิงหไกรภพ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (12 ข้อ) จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สิงหไกรภพ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (12 ข้อ) จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

บทความล่าสุด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) โดย สพป.สุพรรณบุรีเขต 3

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) โดย สพป.สุพรรณบุรีเขต 3

เรื่องราวยอดนิยม