หน้าแรก แท็ก ภาษาญี่ปุ่น

แท็ก: ภาษาญี่ปุ่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ : ทำยังไงดี!จะสอนออนไลน์ได้ผลดีขึ้น จัดโดย สพฐ. ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

0
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนสำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ : ทำยังไงดี!จะสอนออนไลน์ได้ผลดีขึ้น จัดโดย สพฐ. ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม 3 แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail...

0
ขอเชิญร่วมกิจกรรม 3 แบบทดสอบออนไลน์ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทาง e-mail โดยอัตโนมัติโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนธัญรัตน์ ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ทุกคน และบุคคลทั่วไปผู้ที่มีความสนใจ ร่วมกิจกรรมทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อรับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนธัญรัตน์ แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ (English...

บทความล่าสุด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่แตง

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่แตง

เรื่องราวยอดนิยม