หน้าแรก แท็ก พลังงาน

แท็ก: พลังงาน

ประชาสัมพันธ์ครูเข้าร่วมงาน Clean Energy Teacher for Change ครูพลังงานสะอาด เพื่อการปลี่ยนแปลง วันที่ 30 เมษายน...

0
ประชาสัมพันธ์ครูเข้าร่วมงาน Clean Energy Teacher for Change ครูพลังงานสะอาด เพื่อการปลี่ยนแปลง วันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 (ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 25 เมษายน 2565) จัดโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“พลังงานลม” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

0
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“พลังงานลม” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

มธ. เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี อัปสกิลความรู้พลังงานสะอาด เรียนฟรี-มีใบเซอร์!

0
มธ. เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี อัปสกิลความรู้พลังงานสะอาด เรียนฟรี-มีใบเซอร์! คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)  เปิดตัว “บทเรียนออนไลน์หลัก 10 บทเรียน” อัปสกิลความรู้ด้านพลังงานสะอาด พร้อมเครื่องมือสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม แบบ Step by Step เริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานความรู้ด้านพลังงานสะอาด สะเต็มศึกษา (STEM Education) การศึกษาเรื่องพลังงานสะอาดผ่านบริบทของชุมชนและวิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงทบทวนความรู้เข้าใจด้านทักษะการโค้ช และเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมืออาชีพ โดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้พลังงานสะอาดในชีวิตประจำวัน และนำไปสู่แนวคิด “Clean Energy for Lifeใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” “บทเรียนออนไลน์หลัก 10 บทเรียน” เนื้อหาสาระแบบอัดแน่น เรียนรู้ได้ง่าย...

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์ โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 1 จำนวน 100...

0
อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรครูพลังงานออนไลน์ โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ตั้งแต่วันนี้ – 14 ธันวาคม 2564

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พลังงานทดแทนจากขยะ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พลังงานทดแทนจากขยะ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “พลังงานทดแทน” ตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลล์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “พลังงานทดแทน” ตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลล์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

บ้านปูฯ กระตุ้นนักศึกษาออกแบบบอร์ดเกมเพื่อจัดการพลังงานโลก อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนผ่านกิจกรรม “Energy On Board”

0
บ้านปูฯ กระตุ้นนักศึกษาออกแบบบอร์ดเกมเพื่อจัดการพลังงานโลก อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนผ่านกิจกรรม “Energy On Board”

ปตท. เปิดตัวเกมใหม่ New Horizons ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน ดาวน์โหลด 16 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ทั้งในระบบ IOS และ...

0
ปตท. เปิดตัวเกมใหม่ New Horizons ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน ดาวน์โหลด 16 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ทั้งในระบบ IOS และ Android

โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน EN-Camp ปีที่ 2

0
โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน EN-Camp ปีที่ 2

บทความล่าสุด

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ClassPoint ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

0
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ClassPoint ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล

เรื่องราวยอดนิยม