หน้าแรก แท็ก ทดสอบออนไลน์

แท็ก: ทดสอบออนไลน์

รวมหลักสูตร ทดสอบออนไลน์ สำหรับคุณครูที่สนใจในการทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เพื่อพัฒนาตนเอง หลากหลายหลักสูตร ฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องใน​วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ​ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนแก่นนครวิทยา

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื้องใน​วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ​ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนแก่นนครวิทยา

แบบทดสอบบออนไลน์ ตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๒ เรื่อง หุ่นกระบอกไทย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

0
แบบทดสอบบออนไลน์ ตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๓๒ เรื่อง หุ่นกระบอกไทย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ทำแบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้ โขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สะกดทัพ ผ่านเกณฑ์รอรับเกียรติบัตรทาง E- mail โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์...

0
ทำแบบทดสอบออนไลน์ แฟนพันธุ์แท้ โขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน สะกดทัพ ผ่านเกณฑ์รอรับเกียรติบัตรทาง E- mail โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

เชิญร่วมกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่

0
เชิญร่วมกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่

แบบทดสอบโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรส่งไปยังอีเมลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

0
แบบทดสอบโครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรส่งไปยังอีเมลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ และแบบทดสอบความรู้เรื่องประวัติวันลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร ผ่านทาง E- mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว

0
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ และแบบทดสอบความรู้เรื่องประวัติวันลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร ผ่านทาง E- mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา มรน.

0
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา มรน.

แบบทดสอบผ่านสื่อออนไลน์ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย “ลอยกระทง ลอยกะเธอ” ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง

0
แบบทดสอบผ่านสื่อออนไลน์ กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "ลอยกระทง ลอยกะเธอ" ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องประเพณีลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

0
แบบทดสอบออนไลน์เรื่องประเพณีลอยกระทง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

บทความล่าสุด

เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz

0
เรียนออนไลน์ฟรี การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) โดย Starfish Labz

เรื่องราวยอดนิยม

error: Content is protected !!