หน้าแรก แท็ก ทดสอบออนไลน์

แท็ก: ทดสอบออนไลน์

รวมหลักสูตร ทดสอบออนไลน์ สำหรับคุณครูที่สนใจในการทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เพื่อพัฒนาตนเอง หลากหลายหลักสูตร ฟรี

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ทดสอบออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีมากกว่า 15 หลักสูตร

4
ขอเชิญอบรมออนไลน์ ทดสอบออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีมากกว่า 15 หลักสูตร

ขอเชิญทดสอบเพื่อพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

0
ขอเชิญทดสอบเพื่อพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับเกียรติบัตรฟรี

1
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบ เหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 6)

0
ขอเชิญทำแบบทดสอบ เหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 6)

ขอเชิญทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English in Action Conversation รองรับ 100 ฉบับต่อวัน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

1
ขอเชิญทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง English in Action Conversation รองรับ 100 ฉบับต่อวัน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

แบบทดสอบเหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 9)

1
แบบทดสอบเหตุการณ์สำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 9)

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5 หลักสูตร โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ (เปิดทุกวันเวลา 10.00 น.)

0
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 5 หลักสูตร โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ (เปิดทุกวันเวลา 10.00 น.)

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง มรดกไทย มรดกโลก โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

0
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง มรดกไทย มรดกโลก โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ขอเชิญ​ทำแบบทดสอบ​ความ​รู้​ความ​เข้า​ใจเกี่ยวกับลูกเสือและเนตรนารี วิชา “กิจกรรมผจญภัยและบุกเบิก” ผ่านร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตร

0
ขอเชิญ​ทำแบบทดสอบ​ความ​รู้​ความ​เข้า​ใจเกี่ยวกับลูกเสือและเนตรนารี วิชา "กิจกรรมผจญภัยและบุกเบิก" ผ่านร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมทดสอบ ความรู้ออนไลน์ในหัวข้อ ” ทฤษฎีสี ” รายวิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ผ่านเกณฑ์ 80% รับประกาศนียบัตร

1
ขอเชิญร่วมทดสอบ ความรู้ออนไลน์ในหัวข้อ " ทฤษฎีสี " รายวิชา ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ผ่านเกณฑ์ 80% รับประกาศนียบัตร ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ขอเชิญร่วมทดสอบ ความรู้ออนไลน์ในหัวข้อ " ทฤษฎีสี " รายวิชา ศิลปะ...

บทความล่าสุด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบางกะปิ

0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบางกะปิ

เรื่องราวยอดนิยม