หน้าแรก แท็ก ครูแนะแนว

แท็ก: ครูแนะแนว

ตรีนุช ห่วงนักเรียนฆ่าตัวตาย เพิ่มบทบาทครูแนะแนว ย้ำสถานศึกษาจะต้องมีความปลอดภัยเกิดขึ้นในทุกมิติ

0
ตรีนุช ห่วงนักเรียนฆ่าตัวตาย เพิ่มบทบาทครูแนะแนว ย้ำสถานศึกษาจะต้องมีความปลอดภัยเกิดขึ้นในทุกมิติ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 1 จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting รับสมัครถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564...

0
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 1 จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting รับสมัครถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวนจำกัดเพียง 30 ราย เท่านั้น!!

อบรมออนไลน์ฟรี Canva For Education เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการสอน วิทยากรโดย ดร. วรสรวง ดวงจินดา พร้อมรับวุฒิบัตร จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

0
อบรมออนไลน์ฟรี Canva For Education เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการสอน วิทยากรโดย ดร. วรสรวง ดวงจินดา พร้อมรับวุฒิบัตร จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สพฐ.แจ้งสำรวจนักเรียน ร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

0
สพฐ.แจ้ง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี ๒๕๖๔

เลขาธิการ กพฐ. เผย ครูแนะแนวต้องปรับทัศนคติใหม่

0
เลขาธิการ กพฐ. เผย ครูแนะแนวต้องปรับทัศนคติใหม่

บทความล่าสุด

ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Password Game รับเกียรติบัตรทันที โดยThink-Digital และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0
ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Password Game รับเกียรติบัตรทันที โดยThink-Digital และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เรื่องราวยอดนิยม