แจกไฟล์ฟรี ! หนังสือคู่มือครู Active Learning ที่มีคุณภาพ โดยอ.ฉวีวรรณ แจ่มหมวก
แจกไฟล์ฟรี ! หนังสือคู่มือครู Active Learning ที่มีคุณภาพ โดยอ.ฉวีวรรณ แจ่มหมวก

แจกไฟล์ฟรี ! หนังสือคู่มือครู Active Learning ที่มีคุณภาพ โดยอ.ฉวีวรรณ แจ่มหมวก

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.ให้เปลี่ยนวิธีการพัฒนาผู้เรียนและการวัดประเมินผลผู้เรียนใหม่ โดยให้ครูเปลี่ยนวิธีการสอนเป็นแบบ Active Learning

Active Learning เป็นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เกิดความสนใจ ใฝ่เรียน ซึ่งครูสามารถจัด
กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย

การจัดกิจกรรม Active Learning อย่างไรให้มีทิศทางและวัดประเมินผลผู้เรียนได้ครบทุกด้าน เป็นเรื่องที่ครูควรหาความรู้เพิ่มเติมดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ศทางการศึกษาไทยที่มีคุณภาพ ควรพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านสอดคล้องการดำเนินชีวิตจริงการวางรากฐานชีวิตให้มีคุณภาพตั้งแต่วัยเด็กเป็นเรื่องสำคัญเปรียบเช่นต้นไม้ที่เจริญเติบโตจากรากแก้ว จะแข็งแรงทนทานกว่า
ต้นไม้ที่เจริญเติบโตด้วยวิธีอื่น ดังคำกล่าวที่ว่า “ฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางนั้น”

และมีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมากมายระบว่า เมื่อเด็กได้รับการฝึกฝนเรื่องใดบ่อยๆ ก็จะพัฒนากลายเป็นนิสัยติดตัวได้ในอนาคต การพัฒนาเด็กทุกด้านครบ 4H จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

ต่อไปนี้ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างทฤษฎีที่นำมาใช้แล้วได้ผลดีในการพัฒนาเด็ก คุ้ณครูสามารถหาความรู้รายละเอียดเพิ่มเติมและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้จาก Google

แจกไฟล์ฟรี ! หนังสือคู่มือครู Active Learning ที่มีคุณภาพ โดยอ.ฉวีวรรณ แจ่มหมวก
แจกไฟล์ฟรี ! หนังสือคู่มือครู Active Learning ที่มีคุณภาพ โดยอ.ฉวีวรรณ แจ่มหมวก 3
แจกไฟล์ฟรี ! หนังสือคู่มือครู Active Learning ที่มีคุณภาพ โดยอ.ฉวีวรรณ แจ่มหมวก
แจกไฟล์ฟรี ! หนังสือคู่มือครู Active Learning ที่มีคุณภาพ โดยอ.ฉวีวรรณ แจ่มหมวก 4

ขอบคุณที่มา : Facebook Chaweewan Jammuak

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่