แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันที่ 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสัตหีบ
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันที่ 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสัตหีบ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันที่ 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสัตหีบ

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

จุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือในประเทศไทย

สำหรับในประเทศไทย กิจการลูกเสือเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในยามเกิดศึกสงคราม และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่น ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าลูกเสือจะช่วยให้คนไทยรู้จักรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู

กระทั่งอีก 2 เดือนถัดมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่ากิจการเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรกคือ “นายชัพน์ บุนนาค”

จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนเองขึ้นบ้าง ทำให้ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากล และมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก โดยถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันที่ 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสัตหีบ


นิทรรศการออนไลน์ : https://sites.google.com/view/scoutsattahip/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

คำชี้แจง

  1. กรอกข้อมูลและตอบคำถามให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
  2. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 80% ขึ้นไป เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทาง E-mail ของท่านที่ระบุ
  3. โปรดตรวจสอบ E-mail ของท่านให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ไม่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องจากระบบไม่พบเมลในการจัดส่ง

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันที่ 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสัตหีบ
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันที่ 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสัตหีบ 3

จัดทำโดย : ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสัตหีบ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสัตหีบ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
ขอขอบคุณครับ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่