หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง MS-Power Point ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง MS-Power Point ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง MS-Power Point ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

536
0
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง MS-Power Point ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล์
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง MS-Power Point ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล์

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง MS-Power Point ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ โดย…ครูซาร่า (ข้าราชการครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่) เหมาะสำหรับนักเรียนหรือผู้สนใจทดสอบความรู้ เพื่อนำเกียรติบัตรไปใส่แฟ้มสะสมผลงานครับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เข้าทำแบบทดสอบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here