หน้าแรก แจกสื่อการสอน แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1 หัวข้อ ทำไมประเทศไทยต้องมีกฎหมาย ผ่านเกณฑ์ 50% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร...

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1 หัวข้อ ทำไมประเทศไทยต้องมีกฎหมาย ผ่านเกณฑ์ 50% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

1121
0

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1 หัวข้อ ทำไมประเทศไทยต้องมีกฎหมาย ผ่านเกณฑ์ 50% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1 หัวข้อ ทำไมประเทศไทยต้องมีกฎหมาย ผ่านเกณฑ์ 50% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3

⁜⁜ คำชี้แจง ⁜⁜
แบบทดสอบมีทั้งหมด 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คำชี้แจง/ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ใบความรู้
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจ

※※ หมายเหตุ ※※
ท่านที่สามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จึงจะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้

หากไม่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องจากผู้สอบเต็มโปรดทำใหม่ในวันถัดไป

วีดีโอ บริการวิชาการด้านกฎหมาย EP.1 ทำไมประเทศไทยต้องมีกฎหมาย โดย พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย(คงคาไหว), ดร.https://youtu.be/rIxVTyY_1Qo

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1 หัวข้อ ทำไมประเทศไทยต้องมีกฎหมาย ผ่านเกณฑ์ 50% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 4

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้โค้ดรับฟรีใบประกาศ Microsoft Innovative Educator (MIE) จากไมโครซอฟต์ จำกัด 5,000 ท่าน
บทความถัดไปแบบทดสอบความรู้ เรื่อง ประวัติลูกเสือไทย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่