หน้าแรก แจกสื่อการสอน เตรียมพร้อมเปิดเทอม ดาวน์โหลดสื่อการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ฟรี!! คู่มือครู,แผนการจัดการเรียนรู้,PowerPoint,พร้อมเฉลย

เตรียมพร้อมเปิดเทอม ดาวน์โหลดสื่อการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ฟรี!! คู่มือครู,แผนการจัดการเรียนรู้,PowerPoint,พร้อมเฉลย

เตรียมพร้อมเปิดเทอม ดาวน์โหลดสื่อการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ฟรี!! คู่มือครู,แผนการจัดการเรียนรู้,PowerPoint,พร้อมเฉลย

814
0
เตรียมพร้อมเปิดเทอม ดาวน์โหลดสื่อการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ฟรี!! คู่มือครู,แผนการจัดการเรียนรู้,PowerPoint,พร้อมเฉลย
เตรียมพร้อมเปิดเทอม ดาวน์โหลดสื่อการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ฟรี!! คู่มือครู,แผนการจัดการเรียนรู้,PowerPoint,พร้อมเฉลย

เตรียมพร้อมเปิดเทอม ดาวน์โหลดสื่อการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ฟรี!! คู่มือครู,แผนการจัดการเรียนรู้,PowerPoint,พร้อมเฉลย อจท. เปิดให้ครูวิทยาการคำนวณเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม ด้วยสื่อประกอบการสอนแบบยกแผง ฟรี!!

เตรียมพร้อมเปิดเทอม ดาวน์โหลดสื่อการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ฟรี!! คู่มือครู,แผนการจัดการเรียนการสอน,PowerPoint,พร้อมเฉลย
เตรียมพร้อมเปิดเทอม ดาวน์โหลดสื่อการสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ฟรี!! คู่มือครู,แผนการจัดการเรียนการสอน,PowerPoint,พร้อมเฉลย

อักษรเตรียมความพร้อมให้ครูสอนโค้ดดิ้ง (Coding) ให้ผู้เรียนเข้าใจการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนวิทยาการคำนวณ ที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์

  • เนื้อหาตรงตามตัวชี้วัด สอดคล้องกับทุกหน่วยการเรียนรู้
  • เนื้อหาออกแบบเพื่อการสอนและส่งเสริมการเขียนโปรแกรมและพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ Computational Thinking
  • เน้นการสอนเพื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ IT ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดคู่มือครู

แผนการจัดการเรียนรู้

PowerPoint ประกอบการสอน

เฉลยแบบฝึกหัด

ขอขอบคุณที่มา อักษรเจริญทัศน์ อจท.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here