หน้าแรก แจกสื่อการสอน สสวท. จับมือ มรภ. 38 แห่งทั่วประเทศ อบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

สสวท. จับมือ มรภ. 38 แห่งทั่วประเทศ อบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

887
0

สสวท. จับมือ มรภ. 38 แห่งทั่วประเทศ อบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

สสวท. จับมือ มรภ. 38 แห่งทั่วประเทศ อบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ 

จัดอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบออนไลน์ รวม 3 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
3. หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

ระยะเวลาอบรมตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 2564 จำนวน 20 ชั่วโมง

คุณครูสามารถตรวจสอบกำหนดอบรมได้ที่ มรภ.ที่มีเขตพื้นที่บริการในจังหวัดของท่าน หรือที่ https://bit.ly/2PHDRdo 

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

สมัครได้ที่ https://21century.ipst.ac.th/pages/register 

ดูรายละเอียดที่เฟซบุ๊ค ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสวท. https://www.facebook.com/IPST.SpecialProjects

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here