pisacenterobec.org “โปรแกรม PISA STYLE ONLINE TESTING ” ระบบข้อสอบออนไลน์ตามแนว PISA
0
13 มาตรการ ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ
0
ดาวน์โหลดได้แล้ว !!! วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร C4T Plus รุ่นที่ 1 สามารถดาวน์โหลดในระบบ อบรมครูของ สสวท. ได้แล้ว
0
วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับ เบี้ยหวัด บำนาญ กรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ e-Filing
0
กำหนดการสอบ และกรอบโครงสร้างของแบบทดสอบ NT ป.3 วิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์
0

บทความล่าสุด

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

0
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

เรื่องราวยอดนิยม

แจกไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel แก้ไขได้ ดาวน์โหลดฟรี

0
ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินนับวันเรียนและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) ไฟล์ Excel โดยเพจวิชาการ
error: Content is protected !!