ดาวน์โหลด ตารางตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวชี้วัด ว 23 / 2561 สังกัด อปท.
ดาวน์โหลด ตารางตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวชี้วัด ว 23 / 2561 สังกัด อปท.

ดาวน์โหลด ตารางตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวชี้วัด ว 23 / 2561 สังกัด อปท.

ดาวน์โหลด ตารางตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวชี้วัด ว 23 / 2561 สังกัด อปท.
ดาวน์โหลด ตาราง ตรวจสอบหลักฐาน/ ร่องรอยตามตัวชี้วัด ว 23 / 2561 สังกัด อปท.

คุณสมบัติผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู อปท. เกณฑ์ใหม่ ตาม ว23

1. มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ดังนี้
1.1 วิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
1.2 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
1.3 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ต้องดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
1.4 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
2. มีชั่วโมงปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 5 ปี  นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังนี้
2.1 การขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานปีละไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง โดยต้องมีชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี(ชั่วโมงปฏิบัติงานประกอบด้วย ชั่วโมงสอนตามตารางฯ : ชั่วโมงสนับสนุนการสอน : ชั่วโมงสนองนโยบาย และชั่วโมง PLC)
2.2 การขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานปีละไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง โดยต้องมีชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี
3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี
4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด(คูปองครู : 10,000 บาท) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี(ปีละ 12-20 ชั่วโมง 5 ปี ต้องไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง) 
5. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา ติดต่อกันนับถึงวันสิ้นปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นขอ

ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องผ่านการประเมิน ดังนี้
1. ทุกวิทยฐานะต้องผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการขั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มา : ตารางตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวชี้วัด ว 23 / 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเย็น เทศบาลตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย

บทความก่อนหน้านี้ดูที่นี่!! การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ-ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สอนลูกเสือประเภทไหนควรแต่งให้ถูกต้อง
บทความถัดไปคุณครูห้ามพลาด!! อบรมหลักสูตร “มารู้จัก STEM Education กันเถอะ” เรียนจบรับเกียรติบัตรฟรีทันที
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่