หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ “โคราช” เตรียมเพิ่มอำเภอใหม่อีก 4 อำเภอ ในปี 2565

“โคราช” เตรียมเพิ่มอำเภอใหม่อีก 4 อำเภอ ในปี 2565

"โคราช" เตรียมเพิ่มอำเภอใหม่อีก 4 อำเภอ ในปี 2565

475
0
"โคราช" เตรียมเพิ่มอำเภอใหม่อีก 4 อำเภอ ในปี 2565

“โคราช” เตรียมเพิ่มอำเภอใหม่อีก 4 อำเภอ ในปี 2565

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดตั้งอำเภอใหม่ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยขณะนี้ได้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ที่มีการพิจารณาแล้ว ว่าจำเป็นจะต้องแยกออกมาเป็นอำเภอ เนื่องจาก อปท. บางแห่งมีความกังวลถึงสถานะหลังจากแยกออกมาเป็นอำเภอ รวมทั้งประชาชนมีความกังวลเช่นกันหากต้องแยกอำเภอ เรื่องนี้ต้องมีการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการแยกอำเภอ เพื่อสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน และประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

"โคราช" เตรียมเพิ่มอำเภอใหม่อีก 4 อำเภอ ในปี 2565
“โคราช” เตรียมเพิ่มอำเภอใหม่อีก 4 อำเภอ ในปี 2565

สำหรับเกณฑ์ในการจัดตั้งอำเภอใหม่ขึ้นมานั้นจะต้องมีประชากร จำนวน 35,000 คน ขึ้นไป จะต้องมีตำบลอย่างน้อย 3 ตำบล และจะต้องมีพื้นที่ที่ห่างไกลจากอำเภอเดิม ดังนั้นจึงต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงประโยชน์ ข้อดีในการจัดตั้งอำเภอใหม่เพื่อให้ประชาชนยิมยอมในการตั้งอำเภอใหม่ขึ้นมา

รายละเอียดอำเภอที่จะเสนอจัดตั้งใหม่นั้นมี 4 อำเภอ หากไม่มีปัญหาใดจะขอใช้งบประมาณในปี 2565 ได้แก่

– อำเภอคลองไผ่ แยกจากอำเภอสีคิ้ว

– อำเภอห้วยบง แยกจากอำเภอด่านขุนทด

– อำเภอวังกระทะ แยกจากอำเภอปากช่อง

– อำเภอกลางดง แยกจากอำเภอปากช่อง

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here