หน้าแรก เรื่องราวน่าสนใจ ตรวจสอบการมองเห็น (บอดสี) กับแบบทดสอบการมองเห็นของ คุณหมอ สิริวัฒน์

ตรวจสอบการมองเห็น (บอดสี) กับแบบทดสอบการมองเห็นของ คุณหมอ สิริวัฒน์

ตรวจสอบการมองเห็น (บอดสี) กับแบบทดสอบการมองเห็นของ คุณหมอ สิริวัฒน์

1069
0
ตรวจสอบการมองเห็น (บอดสี) กับแบบทดสอบการมองเห็นของ คุณหมอ สิริวัฒน์
ตรวจสอบการมองเห็น (บอดสี) กับแบบทดสอบการมองเห็นของ คุณหมอ สิริวัฒน์

ตรวจสอบการมองเห็น (บอดสี) กับแบบทดสอบการมองเห็นของ คุณหมอ สิริวัฒน์ ทดสอบการมองเห็น โดย : นาวาอากาศเอก สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์

“การมองเห็น” เป็นระบบประสาทที่สําคัญของมนุษย์ สามารถรับรู้และ แยกแยะสีที่แตกต่างกันออกไป แต่ซึ่งเราจะทราบได้อย่างไรว่าภาพจากสายตาที่ เรามองเห็นนั้นเป็นสีที่ถูกต้องและไม่เป็นโรคตาบอดสี

โรคตาบอดสีเกิดจากการที่เซลล์ประสาทในตาทํางานผิดปกติจนเกิดเป็น ความบกพร่อง ทําให้ไม่สามารถรับสีบางสีได้ โดยความบกพร่องจะแยกได้ 3 ชนิด ตามระดับคลื่นแสงหรือสี ได้แก่ น้ําเงิน แดงและเขียว ซึ่งจะสร้างปัญหา ในการดําเนินชีวิตพอสมควรเลยทีเดียว เราสามารถทดสอบด้วยตัวเอง ลอง มองภาพต่อไปนี้แล้วทําตามคําแนะนํา

ตรวจสอบการมองเห็น (บอดสี) กับแบบทดสอบการมองเห็นของ คุณหมอ สิริวัฒน์
ตรวจสอบการมองเห็น (บอดสี) กับแบบทดสอบการมองเห็นของ คุณหมอ สิริวัฒน์

สายตาปกติ อ่านได้ 12
ตาบอดสี อ่านได้ 12

สายตาปกติ อ่านได้ 29
ตาบอดสีแดง/เขียว อ่านได้ 70
ตาบอดทุกสี ไม่สามารถอ่านได้

สายตาปกติ อ่านได้ 3
ตาบอดสีแดง/เขียว อ่านได้ 5
ตาบอดทุกสี ไม่สามารถอ่านได้

สายตาปกติ อ่านได้ 74
ตาบอดสีแดง/เขียว อ่านได้ 21
ตาบอดทุกสี ไม่สามารถอ่านได้

สายตาปกติ อ่านได้ 45
ตาบอดทุกสี ไม่สามารถอ่านได้

สายตาปกติ อ่านได้ 73
ตาบอดทุกสี ไม่สามารถอ่านได้

สายตาปกติ อ่านได้ 7 ตาบอดทุกสี ไม่สามารถอ่านได้
สายตาปกติ อ่านได้ 7 ตาบอดทุกสี ไม่สามารถอ่านได้

สายตาปกติ อ่านได้ 7
ตาบอดทุกสี ไม่สามารถอ่านได้

สายตาปกติ อ่านได้ 73 ตาบอดทุกสี ไม่สามารถอ่านได้
สายตาปกติ อ่านได้ 73 ตาบอดทุกสี ไม่สามารถอ่านได้

สายตาปกติ อ่านได้ 73
ตาบอดทุกสี ไม่สามารถอ่านได้

สายตาปกติ ไม่สามารถอ่านได้ ตาบอดทุกสีแดง/เขียว อ่านได้ 45
สายตาปกติ ไม่สามารถอ่านได้ ตาบอดทุกสีแดง/เขียว อ่านได้ 45

สายตาปกติ ไม่สามารถอ่านได้
ตาบอดทุกสีแดง/เขียว อ่านได้ 45

สายตาปกติ อ่านได้ 42
สายตาปกติ อ่านได้ 42

สายตาปกติ อ่านได้ 42

ตาปกติ จะไม่สามารถลากเส้น จาก X ไป X ได้
ตาบอดสีแดง/เขียว จะสามารถลากเส้นจาก X ไป X ได้
ตาบอดสีจะไม่สามารถลากเส้นจาก X ไป X ได้

ตาปกติ จะสามารถลากเส้น จาก X ไป X
ได้ตาบอดสีแดง/เขียว จะไม่สามารถลากเส้นจาก X ไป X ได้
หรือลากได้ก็คนละเส้นทาง

ตาปกติ จะสามารถลากเส้นตามสีม่วงต่อกับสีส้ม จาก X ไป X ได้
ตาบอดสีแดง/เขียว จะลากเส้นตามสีม่วงต่อกับสีฟ้าเขียว จาก X ไป X ได้
ตาบอดสี จะไม่สามารถลากเส้นจาก X ไป X ได้ หรือลากได้ก็คนละเส้นทาง

ขอบคุณที่มา : Facebook โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

บทความก่อนหน้านี้โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 12 มกราคม ถึง 12 มีนาคม 2564
บทความถัดไปดาวน์โหลด ไฟล์นำเสนอ แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระลอกใหม่ โดย รองฯกวินทร์เกียรติ ประชุม วันที่ 6 มกราคม 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here